Geen categorie

Verzoek om bijdrage voor de stichting voor ons eerstkomende belangrijke onderzoek

17 september 2020

VERZOEK: CROWDFUNDING ONAFHANKELIJK ONDERZOEK NAAR RISICO’S SACHEM

Van: Stichting Veiliger Zaltbommel en Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel

Zaltbommel, 16 september 2020

Beste geadresseerde,

Hierbij sturen we jullie een korte brief met een dringende vraag.

Zoals jullie weten proberen wij als Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel, door middel van een onafhankelijk onderzoek, de zorgen die wij hebben om de veiligheid en gezondheid van Zaltbommel en omgeving, door de aanwezigheid van de Chemische fabriek, te laten onderzoeken.

Sinds juni 2020 hebben wij een onderzoeksbureau gevonden gespecialiseerd in onderzoek naar chemische stoffen. Het bureau ToxicoWatch, ons aangeraden door Professor de Boer (bekend van zijn onderzoek naar het gifschandaal bij Chemours) heeft voor ons een aantal rapporten, waar wij erg verontrust over zijn, voor ons bekeken. Zij hebben geconstateerd dat wij ons terecht zorgen maken en willen voor ons verder onderzoek gaan doen.

De door ToxicoWatch voorgestelde drie typen onderzoek zijn:

  1. Watermetingen naar hormoonverstorende stoffen (3 analyses Era CALUX), inclusief beperkte rapportage: minimaal rond € 1.750- € 2.500.
  2. Luchtmetingen voor metingen van ZZS-stoffen (dioxine-achtige substanties) met behulp van DR CALUX (3 analyses) beperkte rapportage minimaal rond € 1.750- € 2.500.
  3. Opstellen van een wetenschappelijk onderbouwde rapportage, bedoeld voor inhoudelijke communicatie met deskundigen van overheden, industrie en andere betrokkenen rekenen wij, afhankelijk uiteraard van uw specifieke wensen, een bedrag van € 1.500 – € 2.500.

Mochten de uitkomsten van deze onderzoeken ons reden geven om verdere stappen te ondernemen in het kader van veiligheid en gezondheid voor bewoners van Zaltbommel en omgeving, dan kunnen wij dat doen.

Aangezien de onderzoekers hiervoor uiteraard betaald worden, vragen wij u om bij te dragen. Zodat we met z’n allen het geld bijeen kunnen brengen om deze onderzoeken te laten uitvoeren. Wij zijn allen vrijwilligers, die bezorgd zijn over de gezondheid en veiligheid van bewoners van Zaltbommel en omgeving. En als u ook bezorgd bent en een bijdrage wilt storten, kan dat op:

Stichting Veiliger Zaltbommel   NL89INGB0007880444, o.v.v. Crowdfunding Onafhankelijk Onderzoek Risico’s Sachem. U kunt ons steunen met € 10, € 25, € 50 of € 100 euro of meer natuurlijk.

Ook kan het daarbij voor u of uw bedrijf van belang zijn te weten dat de stichting sinds 25 juni 2020  de ANBI status ontvangen.

Wij hopen dat jullie, voor ieders veiligheid, gehoor willen geven aan deze oproep.

Hartelijk dank namens Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel

Jan Wim van Drunen, Wiel Peeters, Hanneke Winterwerp;

Marie Kranendonk, Mieke Tromp Meesters, Ed Butter; Ad van Kooten

 

============================================================================

Stichting Veiliger Zaltbommel  2019

Beste allen,

Graag geven we u een korte update van het werk van de Stichting Veiliger Zaltbommel. En komen ook met een dringend verzoek.

Na  de informatie- en discussiebijeenkomst in Februari 2019  over een Duurzaam Veilig Zaltbommel en de relatie met de chemische fabriek , hebben we het erg druk gekregen met  de ontwerp -vergunningaanvraag van Sachem.

Sachem wil zijn productie  verhogen van 32 duizend ton naar 40 duizend ton door onder hogere druk te gaan werken.  De gevaren die productieverhoging  met zich mee kunnen brengen liggen op verschillende gebieden. De vergunningaanvraag omvat een  groot aantal vrij technische rapporten  die wij proberen zo goed mogelijk te bestuderen  binnen onze mogelijkheden. Ook zoeken we daarbij hulp van deskundigen zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Maar het bestuderen blijft een grote klus.

Wij willen opkomen voor de belangen van de burgers van Zaltbommel en omgeving voor veiligheid en gezondheid  en van ons leefmilieu. Daarvoor zijn verschillende vormen van procedures nodig.  Om informatie te verkrijgen, om bijeenkomsten te organiseren, om onafhankelijk onderzoek te laten doen en om alle nodige juridische stappen te kunnen zetten is geld nodig en dat hebben wij niet.

Op dit moment concentreren wij ons op verschillende onderwerpen. Wij protesteren tegen de vergunningaanvraag van Sachem om hun productie uit te breiden van 32 duizend ton naar 40 duizend ton en dat te doen door onder hogere druk te gaan produceren . Ook maken wij bezwaar tegen het  waterverbruik van Sachem, dat  al sinds  12 jaar 1,0 miljoen kubieke meter water per jaar mag oppompen om hun reactoren te koelen. In de Provincie Gelderland is het wettelijk verboden om grondwater te gebruiken voor industriële doeleinden, (laagwaardig gebruik).  Daarom hebben wij een bezwaarprocedure opgestart . En ook het spoor vraagt onze aandacht omdat er plannen liggen een groot aantal treinen met gevaarlijke stoffen langs het spoor van Zaltbommel te laten rijden. Maar ook  met de plannen voor de komst van Leisure Dome naar Zaltbommel en de veiligheid voor bewoners bij het bestemmingsplan Waluwe III houden wij ons bezig.

Aangezien wij geen subsidie krijgen zouden wij u willen vragen om ons te steunen met een bijdrage zodat wij alle zaken zo goed mogelijk kunnen blijven ondernemen.

Uw kunt een bijdrage  overmaken op

GIRO:  NL89INGB0007880444

TEN NAME VAN:  STICHTING VEILIGER ZALTBOMMEL

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Jan Wim van Drunen (Voorzitter)

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *