Omgevingsvisie Bommelerwaard

Comite en SVZ Zienswijze Concept Omgevingsvisie Bomm-wrd_01022022

NAAR AANLEIDING VAN HET ONTWERP OMGEVINGSVISIE BOMMELERWAARD

De Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comite Bezorgde Burgers Zaltbommel hebben zienswijzen ingediend om aandacht te vragen voor een aantal belangrijke punten. De zienswijzen vindt u hieronder. Klik op de link om het artikel te lezen.

Comite en SVZ Zienswijze Concept Omgevingsvisie Bomm-wrd_01022022

zienswijzen stichting veiliger zaltbommel op de ontwerp-omgevingsvisie Bommelerwaard

 

=========================================================================================================

ONTWERP OMGEVINGSVISIE BOMMELERWAARD 19 NOVEMBER 2021


Deze omgevingsvisie gaat over onze woon- en leefomgeving en de mensen die

daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld

over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht.

Maar ook landschap, natuur, gezondheid, veiligheid, klimaat en cultureel

erfgoed vallen eronder.


In de visie staat wat wij als gemeenten en als samenleving belangrijk vinden

om te behouden, te versterken en te ontwikkelen. In de omgevingsvisie geven

we aan hoe we hier samen mee aan de slag kunnen. De Omgevingswet gaat uit

van vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief. Daarom geven we aan wat de

gemeenten zelf doen, maar ook wat inwoners, ondernemers, organisaties en

andere partijen in de samenleving kunnen doen.

Om het hele artikel te lezen kunt u op onderstaande link klikken.

Comite en SVZ Zienswijze Concept Omgevingsvisie Bomm-wrd_01022022