Ontwikkelingen Buitenstad

 

 

 

======================================================================================================

STAND VAN ZAKEN ROND BUITENSTAD SEPTEMBER 2021

De Buitenstad heeft veel losgemaakt. Voor en tegenstanders geven elkaar hier op Facebook repliek in een heel gezonde en respectvolle discussie. Mooi hoor!

Twee jaar geleden hebben 850 mensen onze petitie ondertekend.
Het aantal vrienden van onze facebookpagina is in twee maanden verviervoudigd naar een 700 mensen.
Het ledenbestand van de vereniging is met 25% gegroeid.
In een enquête blijkt 55% van de bevolking tegen hoogbouw (hoogte de hal) te zijn.
Kortom wij voelen ons gesteund door jullie en er is een breed draagvlak voor het idee dat het 1200 jarige vesting Zaltbommel meer waarde heeft dan de eenmalige winst van een projectontwikkelaar.
Gemeenteraad
Het is bijna aan de gemeenteraad om te beslissen wat de toekomst van de buitenstad wordt. Wil je zeker weten dat ze het goede doen. Zorg dan dat ze jou mening kennen en stuur uiterlijk 16 september je Zienswijze in.
Wil je weten hoe!
De gemeente heeft een heel uitgebreid concept geschreven. Hierin wordt veel behandeld, maar ook veel in het vage gelaten. De vereniging Vestingstad Zaltbommel heeft een uitgebreide inventarisatie gemaakt van alle aspecten die met de buitenstad te maken hebben. Deze kun je terug vinden op onze site. Dus heb je een mening over bijvoorbeeld bouwhoogtes, cultureel erfgoed, vervuilde grond, verkeer, parkeren of de natuur. Kijk naar de onderwerpen die je interesseren, schrijf ze op en stuur ze uiterlijk 16 september naar de gemeente. De gemeente is dan verplicht je verder op de hoogte te houden.
Copyright © 2020 Vereniging Vestingstad Zaltbommel

Ons mailadres is:
vestingstadZaltbommel@gmail.com

========================================================================================================

STAND VAN ZAKEN ROND DE BUITENSTAD ZALTBOMMEL 16 FEBRUARI 2021
In de afgelopen maanden is niet veel bekend geworden over de ontwikkelingen rondom de Buitenstad. Tijdens een bijeenkomst van de klankbordgroep is aangegeven dat het plan niet wezenlijk zou veranderen. Voor ons een grote schok, we hebben immers de inwoners van Zaltbommel gevraagd hun mening te geven. Dat hebben ze massaal gedaan. Via een WOB verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) hebben we alle zienswijzen (geanonimiseerd) opgevraagd en vervolgens geanalyseerd.

 

ALS U HET HELE ARTIKEL WIL LEZEN KLIK DAN OP ONDERSTAANDE LINK

stand van zaken buitenstad