Ontwikkelingen Pro Rail goederen vervoer Betuwelijn

ALLE NIEUWS ROND DE ONTWIKKELINGEN VAN HET GOEDERENVERVOER ROND ZALTBOMMEL

Naar aanleiding van de nieuwe  zuidwest boog voor vervoer gevaarlijke stoffen per trein bij Meteren, heeft de Stichting Veiliger Zaltbommel mee willen denken aan een oplossing voor de gevaarlijke spoorovergang nabij de chemische fabriek Sachem.

Daartoe heeft dhr W. Peeters op 17 juni 2021 een voorstel gestuurd aan de Omgevingsvisie Bommelerwaard

LS,

hierbij doe ik ter overweging het idee toekomen om alsnog te bezien de overweg naar het Van Voordenpark weg te saneren. In verband met de uitbreiding van de A2, het spoor (PHS) en de ontsluiting van de Wildeman en ontwikkeling industrieterrein Maasdriel ter plaatse zou een verbreding van het viaduct kunnen leiden tot een duurzame, veiligere en betere ontsluiting ter plaatse. Daartoe een korte notitie bijgevoegd.
Namens Stichting Veiliger Zaltbommel,
Wiel Peeters

Het voorstel is te lezen door op de onderstaande link te klikken

voorstel aan Prorail wegsanering spoorwegovergang bij Zaltbommel

Het antwoord op het voorstel van de stichting kwam op 29 november en luidde:

Geachte heer Peeters,

U heeft nog geen reactie ontvangen op uw e-mail van 17 juni 2021 over de werkversie van de omgevingsvisie. Onze excuses daarvoor.

Dank voor uw suggestie om de spooroverweg bij het Van Voordenpark te saneren ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Wij hebben deze maatregel echter niet in de omgevingsvisie benoemd. Dat zou om een inhoudelijke afweging (en een afstemming met verschillende partijen) vragen, die wij niet in het kader van de omgevingsvisie maken. De omgevingsvisie richt zich op de hoofdlijnen van het beleid voor de fysieke leefomgeving. Het thema verkeersveiligheid komt overigens nadrukkelijk terug in de uitwerking van de omgevingsvisie.

De ontwerp-omgevingsvisie ligt binnenkort ter inzage. Eenieder kan daarop reageren. Een bericht over het exacte moment van terinzagelegging leest u binnenkort via de lokale media en op onze website.

Met vriendelijke groet,

Namens het Projectteam Omgevingsvisie Bommelerwaard,

Auke Sybesma

 

=========================================================================================================

 

Nieuwsbrief Pro Rail Zuid West boog Meteren mei 2021