toekomst toename van goederenvervoer ( toename gevaarlijke stoffen) o.a. langs Zaltbommel Pro Rail

Laatste ontwikkelingen :

deze brief is door ” de groep van 21″ die op 29 augustus in Dorst bijeenkwam gestuurd door Caspar. Wij hadden graag gezien dat er een opmerking over opwaarderen van “ons” tracé naar basisnet in voorkwam. Dat is nog niet gelukt..

 

Geachte heer/mevrouw XXX,

 

Prinsjesdag is achter de rug en komende woensdag debatteert u weer over het spoor tijdens een algemeen overleg. Wat ons betreft alle aanleiding om opnieuw aandacht te vragen voor de overlast die meer dan één miljoen bewoners in de directe omgeving van het spoor ondervinden door de toename van goederentreinen.

 

Op 29 augustus was er een landelijke bijeenkomst van 31 actie- en bewonersgroepen over dit onderwerp (zie ook de aandacht die hier eerder voor was in de landelijke media (link naar artikelen in Telegraaf)). Wat ons verenigt is de strijd tegen de aantasting van de leefbaarheid. Door het toenemende vervoer van goederen over bestaand spoor door steden en dorpen is de overlast schrikbarend geworden. Wet- en regelgeving beschermt ons onvoldoende. We begrijpen dat er een oplossing nodig is voor de toenemende drukte op het spoor, en dat het stimuleren van vervoer per spoor een duurzaam alternatief is voor wegvervoer, maar het evenwicht lijkt volkomen zoek. We willen dat deze aantasting van onze leefbaarheid stopt. Daarom pleiten wij voor het volgende:

 

 1. Kom met eigentijdse wetgeving voor geluidshinder. De huidige wet gaat uit van gemiddelde geluidsniveaus berekend over een etmaal. Dat zijn ingewikkelde rekenmethodes die op papier werken, maar geen recht doen aan de praktijk. De wet houdt geen rekening met piekgeluid en booggeluid van langsrazende goederentreinen in de nacht.
 1. Kom met wetgeving op het gebied van trillingen. Er zijn geen duidelijke normen of meetmethoden en voor schadeafhandeling aan onze huizen ontbreekt het aan afspraken en financiering.
 2. Zorg voor handhaving en adequate controle (optreden) op geluidsnormen en het vervoer gevaarlijke stoffen.
 1. Investeer in apart spoor voor goederenvervoer.. Trillingen lijken namelijk een onoplosbaar probleem voor de bestaande oude tracés, met oude woningen, dijklichamen en spoorfunderingconstructies uit de negentiende eeuw. Deze zijn niet berekend op het geweld van de steeds zwaardere en langere goederentreinen. Wat dat betreft kunnen we ons dan ook goed vinden in dezelfde oproep die TLN en RailGood onlangs deden in een artikel in

Railfreight respectievelijk in het artikel in de Telegraaf.

 

 

Tot slot doen we u graag nog een aantal mogelijke suggesties en vragen voor tijdens het AO:

 • Hoeveel van de aangekondigde 2,6 miljard aan investeringen voor het spoor gaat er naar hinderbeperkende maatregelen voor burgers op het gebied van trillingen en geluid?
 • In hoeverre heeft de Staatssecretaris gekeken naar alternatieven als een Noordtak van de Betuweroute, zoals onlangs ook voorgesteld door RONA, en waar in de jaren negentig al sprake van was?
 • In hoeverre kijkt de Staatssecretaris voor de route Rotterdam-Venlo-zuid ook naar een speciale Zuidtak van de Betuweroute in plaats van het bestaande gemengde spoor?
 • Hoe staat het met het door de Raad van State (Tracébesluit Geldermalsen, 15 mei 2019) gelaste onderzoek naar de mogelijke effecten van trillingen van treinverkeer op bebouwing?

 

We zijn ons ervan bewust dat apart spoor voor goederenvervoer grote investeringen vergt. Echter, de keuze voor investeren in het bestaande gemengde spoor zorgt ervoor dat wij en vele generaties na ons worden opgescheept met de overlast van goederentreinen. Dat is geen duurzaam beleid. Mogelijk dat het door de minister van Financiën aangekondigde investeringsfonds voor o.a. infrastructuur hier een toekomstige uitkomst voor kan bieden.

 

Wij danken u alvast voor uw mogelijke aandacht voor dit inmiddels landelijke probleem. Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij uiteraard graag bereid deze te beantwoorden.

Mede namens de gezamenlijke actiegroepen,

 

Casper Rupert

 

T 06 105 83 525

E casperrupert@gmail.com

 

 

 • Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (AGH)
 • Klankbordgroep Basisnet Spoor Moerdijk
 • Deventer Spoort
 • Dorst Trilt (Oosterhout)
 • GoederentreinenNee (West Betuwe, Maasdriel, Zaltbommel,’s-Hertogenbosch , Vught, Haaren en Boxtel)
 • Oisterwijk Trilt
 • Rijen Trilt (Gilze en Rijen)
 • RONA, Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking: 20 actiegroepen
 • Samen voor Vught (SVV)
 • Stichting Veiliger Zaltbommel
 • Trillingen Verhoogd Spoor Rosmalen (‘s-Hertogenbosch)
 • Trilvrij Tricht (West Betuwe)

En inmiddels ook:

 • Bewoners Piet Heinkade Amsterdam
 • Bewoners spoor Houten
 • Bewoners spoor Helmond