Laatste ontwikkelingen: SACHEM GESTOPT MET ONTTREKKEN GRONDWATER

Laatste ontwikkelingen :

Sachem is gestopt met grondwateronttrekking

Na een jarenlange strijd van de stichting veiliger Zaltbommel is het dan eindelijk zover: Sachem is gestopt met het onttrekken van grondwater. De Stichting is erg blij met dit resultaat hoewel het wat hen betreft al jaren eerder had moeten plaatsvinden.   zie het artikel in het Brabants Dagblad hieronder:

Sachem is gestopt met oppompen van grondwater 24 maart 2021

DEN HAAG/ ZALTBOMMEL – Wat de Raad van State betreft mag chemisch bedrijf Sachem in Zaltbommel op zijn minst nog een week doorgaan met het oppompen van grondwater voor het koelen van bedrijfsprocessen. De uitspraak is mosterd na de maaltijd, want Sachem maakte dinsdag bekend het onttrekken van grondwater te hebben beëindigd.

Cerberus 24-03-21, 14:31 Laatste update: 24-03-21, 17:48 Bron: BD

De zaak was aangespannen door de Stichting Veiliger Zaltbommel (SVZ). Volgens de stichting deed Sachem dat alleen maar omdat koelen met grondwater veel goedkoper is dan een bovengrondse koelinstallatie. Maar de provincie verbiedt bedrijven om te koelen met grondwater, voor saneren mag het wel.

Roep om onderzoek naar onderbouwing vergunning chemiebedrijf Sachem

Sachem gaf in december tijdens de rechtszaak in Den Haag aan per 1 april dit jaar te zullen stoppen met het onttrekken van grondwater voor de koeling. De nieuwe koelinstallatie blijkt nu al in gebruik te zijn genomen.  Het gebruik van grondwater is in februari gestopt. Het bedrijf meldt dat het grondwater niet meer nodig was.

De grond en het grondwater op het terrein van Sachem zijn begin jaren ‘70 verontreinigd geraakt met benzeen. Dat was het gevolg van het productieproces en van een brand. Het bedrijfsterrein wordt al een aantal jaren gesaneerd door onder andere grondwater te onttrekken.

Het chemiebedrijf heeft een vergunning van de provincie Gelderland voor grondwateronttrekking.  Volgens deze vergunning zou de onttrekking worden afgebouwd en gestopt in 2023.

In december hield plantmanager Stefan Arts nog een piepkleine slag om de arm of het per april zou lukken. Het bedrijf was nog volop bezig met de aanleg van de nieuwe koelinstallatie. ,,Zodra we het nieuwe koelsysteem in gebruik hebben genomen is er geen weg meer terug”, aldus Arts vorig jaar.

=========================================================================================================

Sachem stopt in april 2021 met oppompen van koelwater

DEN HAAG/ZALTBOMMEL – Chemisch bedrijf Sachem in Zaltbommel staakt uiterlijk op 1 april met het oppompen van grondwater voor koeling van het productieproces. Die toezegging deed het bedrijf bij de Raad van State. .

 

===========================================================================================================

<p>Het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel en de Stichting Veiliger Zaltbommel vragen om uitgebreid en onafhankelijk onderzoek.</p>

Het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel en de Stichting Veiliger Zaltbommel vragen om uitgebreid en onafhankelijk onderzoek.

Comité wil uitgebreid onderzoek naar uitbreiding Sachem

Het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel en de Stichting Veiliger Zaltbommel hebben de provincie gevraagd om eerst onderzoek te doen voordat men een vergunning verleent voor uitbreiding van de chemische fabriek Sachem. Een onafhankelijk onderzoek, op initiatief van het comité, naar de uitbreidingsplannen van Sachem levert alarmerende conclusies op, volgens het comité.

Zaltbommel – “Tientallen burgers hebben vorig jaar geld ingezameld voor een onafhankelijk onderzoek door het gespecialiseerde bureau ToxicoWatch. Het bureau heeft inmiddels een deel van de rapporten onderzocht waarmee de chemische fabriek Sachem een nieuwe vergunningaanvraag voor haar productie-uitbreiding heeft laten onderbouwen. Er is veel mis met die onderbouwing, blijkt uit de onderzoeksresultaten”, aldus het comité en de stichting.

Ook zeggen ze dat verschillende zaken, volgens ToxicoWatch, niet of verkeerd vermeld worden in de vergunningaanvraag, waardoor de uitstoot van giftige en kankerverwekkende stoffen niet aan het licht komt. “Hoewel er bij Sachem extreem giftige dioxines gevormd en geëmitteerd kunnen worden, wordt dioxinevorming bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten. In de risicoanalyse stelt Sachem zowel de giftigheid als de brandbaarheid van drie zeer zorgwekkende stoffen op nul, terwijl ze alle drie ontvlambaar zijn en twee ervan zelfs erg giftig.” Volgens ToxicoWatch zou in de vergunningaanvraag de verkeerde drempelwaarde voor de giftigheid van een stof gebruikt worden.

“Hoogleraar Genserik Reniers, gespecialiseerd in de veiligheid van gevaarlijke stoffen, heeft aan burgemeester Van Maaren geschreven dat in het rampbestrijdingsplan voor Sachem enkele zaken niet juist worden voorgesteld.” Anders dan beschreven, bestaat volgens Reniers bij de fabriek wel degelijk risico op een gaswolkexplosie, één van de zwaarst denkbare ongevalsscenario’s. “Ook waarschuwt hij dat branden, explosies en toxische wolkvorming niet onmogelijk zijn bij de verwerking en opslag van epichloorhydrine, terwijl Sachem claimt dat de risico’s daarop verwaarloosbaar zijn.”

Het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel en Stichting Veiliger Zaltbommel dringen er bij de provincie op aan om uitgebreid, onafhankelijk, onderzoek te laten uitvoeren. “Productie-uitbreiding van één van de gevaarlijkste soort fabrieken in Nederland nabij woonwijken, zwembad en scholen vraagt om de grootst mogelijke voorzichtigheid.”

===========================================================================================================

 

WEER LEKKAGE BIJ SACHEM NU 2000 LITER GIFTIGE VLOEISTOF OP 30 NOVEMBER 2020

 

Sachem Europe bv in Zaltbommel

Sachem Europe bv in Zaltbommel © Marc Bolsius

Opnieuw lekkage bij Sachem, giftige vloeistof in bak opgevangen

ZALTBOMMEL – Bij chemiebedrijf Sachem Europe bv in Zaltbommel heeft zich afgelopen weekend opnieuw een lekkage voorgedaan. Dat meldt het bedrijf zelf.

 

 

=========================================================================================================

 

Nederland, Zaltbommel, chemiebedrijf Sachem staat dicht tegen het spoor en op worpafstad van Zaltbommel. © copyright Marc Bolsius

Ongeluk zit ook bij chemiebedrijf Sachem in klein hoekje: verkeerde beweging leidde tot lekkage

ZALTBOMMEL – De lekkage van de gevaarlijke stof methylchloride, op zondagavond 13 september bij chemiebedrijf Sachem Europe bv in Zaltbommel, is veroorzaakt doordat een medewerker per ongeluk tegen een ontluchtingskraantje stootte. Dat bij Sachem één verkeerde beweging kennelijk al kan leiden tot z’n ongeluk, baart zowel inwoners als lokale politiek zorgen.

Brigit Groeneveld 27-10-20, 16:50 Laatste update: 16:53 Bron: BD

De oorzaak van de lekkage valt op te maken uit de reactie van het Zaltbommelse college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van vijf fracties uit de gemeenteraad. SP, PvdA/GroenLinks, CDA, D66 en Groep Melse lazen over het lek in het Brabants Dagblad en wilden er het fijne van weten. Sachem staat op de nationale lijst van meest risicovolle bedrijven.

Rond de 100 kilo

Uit de antwoorden van het college blijkt dat de bewuste Sachem-medewerker, die er dus met z’n neus bovenop stond toen het mis ging, meteen alarm sloeg. De bedrijfsbrandweer kwam eraan te pas en na vier minuten was het lek gedicht. Toen was er al wel rond de 100 kilo ontsnapt. Gelukkig raakte er niemand gewond. Methylchloride is een grondstof die Sachem gebruikt en die wordt aangeleverd in cilinders. Bij normale temperaturen is het een brandbaar gas, dat schadelijk is voor de gezondheid.

Omdat de bedrijfsbrandweer de situatie snel onder controle had, werd de Zaltbommelse brandweer niet opgeroepen. Sachem heeft het incident de volgende ochtend aan de provincie Gelderland gemeld en die heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ingelicht. Pas twintig uur na de lekkage werd de Zaltbommelse burgemeester Pieter van Maaren bijgepraat en die is daar behoorlijk boos over. ,,Het kan toch niet zo zijn dat ik zoiets pas zo laat hoor? Ik heb aangegeven dat ik voortaan eerder op de hoogte wil worden gebracht.”

Onderzoek

Sachem plaatste een etmaal na het incident een kort bericht over de lekkage op sociale media. Daarin werd ook een onderzoek door een extern bureau aangekondigd. Op dinsdag 15 september heeft een inspectieteam van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bezoek gebracht aan het bedrijf. Ter plaatse zijn feiten over het incident verzameld en zijn afspraken gemaakt over het in te stellen onderzoek.

SP-fractievoorzitter Martijn Stoutjesdijk, die namens de vragenstellers uit de gemeenteraad het woord voert, zegt best geschrokken te zijn van de antwoorden die er nu liggen. ,,Iemand stoot ergens tegenaan en dan gebeurt zoiets? Wat was dat voor een kraantje? Nee, dit geeft mij niet echt een veilig gevoel. Zeker omdat dit niet het eerste incident bij Sachem is, en er ook bij inspecties regelmatig overtredingen worden geconstateerd.”

Ook de Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel reageren geschokt.  ,,Wij hameren er steeds weer op dat menselijk handelen bij Sachem een factor van belang is”, legt een woordvoerster namens beide groepen uit. ,,Hieruit blijkt dat wij ons hier terecht druk over maken.”

Dop

Sachem-directeur Frank Groenen zegt dat hij zich heel goed voor kan stellen dat mensen geschrokken zijn. ,,Dat zijn wij ook. Er had op die plek een blinddop moeten zitten. Uiteraard is die na het incident onmiddellijk geplaatst. Verder hebben we systematisch de hele fabriek doorlopen om te kijken of een dergelijke situatie zich ook elders voor zou kunnen doen. Dat is niet het geval. Verder hebben we procedures aangescherpt. Mensen kunnen fouten maken, en daarvoor moeten voldoende beveiligen zijn ingebouwd.”

Dat burgemeester Pieter van Maaren graag eerder geïnformeerd had willen worden, is ook iets dat Groenen zich aantrekt. ,,Er zijn protocollen en die hebben we gevolgd. Maar dat neemt niet weg dat we daar best op vooruit kunnen lopen. Het is kies om in zo’n situatie de burgemeester eerder te bellen. Want natuurlijk snap ik dat hij zo snel mogelijk op de hoogte wil zijn.”

Hele rapport

Hoewel SP, PvdA/GroenLinks, D66, CDA en Groep Melse door de antwoorden op hun schriftelijke vragen al heel wat wijzer zijn geworden, zijn ze nog niet tevreden. ,,We hebben inmiddels alweer vervolgvragen ingediend”, legt Stoutjesdijk uit. ,,We willen echt precies weten hoe het zit en willen het hele onderzoeksrapport lezen. Dus niet alleen de publieksversie die ons nu is toegezegd.”

 

 

=========================================================================================================

 

 

Gevaarlijke stof ontsnapt bij Sachem

 

 

 

Gevaarlijke stof ontsnapt bij Sachem, lek kon snel worden gedicht
ZALTBOMMEL – Bij Sachem Europe bv in Zaltbommel is maandagavond een gevaarlijke stof ontsnapt. Volgens het chemiebedrijf is er geen gevaar voor de omgeving geweest.
Brigit Groeneveld 14-09-20, 22:43 Laatste update: 09:01 Bron: BD
En ook op het bedrijfsterrein is volgens directeur Frank Groenen iedereen in orde. Het bericht over de lekkage is door het bedrijf zelf naar buiten gebracht.
Het gaat om de stof methylchloride. Die kwam vrij tijdens het wisselen van een cilinder. Volgens Groenen hebben de medewerkers van Sachem juist gehandeld door, gehuld in de juiste beschermende kleding, het lek snel te dichten.
Het incident bij Sachem wordt onderzocht. Ook is de overheid ingelicht.
Het bedrijf maakt stoffen die onder andere gebruikt worden voor de productie van papier, medicijnen en elektronica

===================================================================================================

 

ARTIKEL IN TROUW VAN 30 AUGUSTUS 2020 Bommelaren zijn bang voor gifwolk boven hun buurt

 

Bommelaren zijn bang voor gifwolk boven hun buurt

Zorgen – reportage – De ontploffing in Beiroet leidt tot ongerustheid in Zaltbommel. Daar staat vlak bij een woonwijk een fabriek met stoffen waarmee een explosie kan ontstaan.

Zaltbommel Dorine Heijmans’ gedachten flitsen naar het gevaar achter de veilinghal. Op televisie ziet ze mensen met bebloede gezichten door de straten lopen na de explosie in Beiroet. “Het zal toch niet hier ook gebeuren”, zegt ze tegen haar man. Wekelijks denkt ze aan de chemische fabriek iets verderop in Zaltbommel. Hoe groot het gevaar is, blijft voor haar een groot vraagteken.

De fabriek is van Sachem Europe BV en staat op een klein industrieterrein. Al jaren maken burgers zich ongerust over mogelijke explosies en gifwolken. Moeiteloos somt bezorgde Bommelaar Marie Kranendonk de stoffen op die er opgeslagen liggen. “Het heeft minder ontploffingskracht dan in Beiroet, maar hier zou een explosie altijd gepaard gaan met een gifwolk. Dat maakt het extra griezelig.” Sinds kort mag Sachem de druk in een van de reactoren nog eens flink opvoeren. Die hogere druk is nodig om een nieuw ingrediënt voor deodorant en dagcrème te ontwikkelen.

Een vergunning heeft Sachem nog niet voor de extra hoge druk. Vooruitlopend op een nieuwe vergunning gedogen de provincie en de omgevingsdienst het nieuwe werkproces alvast. De situatie is volgens de omgevingsdienst‘vergunbaar’. En: anders was deze opdracht naar een buitenlands bedrijf gegaan.

Bezwaar maken kan niet “Bezwaar maken is niet van toepassing”, leest Mieke Tromp Meesters in het gedoogbesluit aan de keukentafel van Kranendonks huis. Marie Kranendonk zucht. Beide vrouwen kwamen drie jaar geleden achter het bestaan van de fabriek en zijn inmiddels drijvende krachten achter een comité dat namens 1200 bezorgde burgers spreekt.

“Dat voor zo’n niet hoogstnoodzakelijk product de inspraakprocedure met voeten wordt getreden is onvoorstelbaar”, zegt Kranendonk.

Om het hele artikel te lezen klikt u op de link hieronder

https://www.trouw.nl/binnenland/onrust-over-fabriek-met-explosieve-stoffen-naast-zaltbommelse-woonwijk~bc679c9f/

 

====================================================================================================

 

Spoorplan van 600 miljoen heeft grote gevolgen: meer geluid, meer trillingen én meer gevaarlijke stoffen

SPOORPLAN VAN 600 MILJOEN GEEFT GROTE GEVOLGEN

Deze brief is een oproep van de gezamenlijke landelijke bewonersgroepen langs het spoor en een vertegenwoordiging van spoorgoederenvervoerders. Eind 1992 sloot Nederland met Duitsland het Verdrag van Warnemünde1.

Gecoördineerd en met visie zijn afspraken gemaakt over de uitbouw van de goederencorridors. Duitsland verplichtte zich onder andere tot uitbreiding van de verbinding via Emmerich – Oberhausen. Nederland verplichtte zich tot het aanleggen en verbeteren van verbindingen tussen de Betuweroute en de grensovergangen Oldenzaal (Noordtak) en Venlo (Zuidtak).

Inmiddels zijn we bijna 30 jaar verder en zijn verplichtingen, zoals de aanleg van een Noordtak en een Zuidtak, niet nagekomen met alle gevolgen van dien. De Betuweroute kan hierdoor nog niet maximaal worden benut. Om de onverantwoorde opwarming van de aarde te keren en het steeds verder dichtslibbende wegennet te ontlasten, is tegelijkertijd de noodzaak om meer goederen via het spoor te vervoeren alleen maar groter geworden. De huidige plannen, zoals Meteren-Boxtel, om goederenvervoer over gemengd spoor en door steden en dorpen te intensiveren, is voor omwonenden van het spoor een doodlopend spoor. Spoorbewoners willen een goede nachtrust en een fijne leefomgeving. Goederenvervoerders willen bedrijfseconomische continuïteit en de ruimte hebben om te kunnen groeien op het spoor. Spoor moet de Nederlandse havens, industrie, terminals en logistieke centra veilig, concurrerend, efficiënt én duurzaam verbinden met het achterland.

klik op de onderstaande link om het gehele artikel te lezen.

Gezamenlijke Openbrief AO spoor 4-3-2020[27950]