Natuur en milieu

2 februari 2019 bijeenkomst “Naar een Duurzaam Veilig Zaltbommel”

28 mei 2019

Op 2 februari 2019 hield het Comite Bezorgde Burgers Zaltbommel een bijeenkomst “Naar een duurzaam en veilig Zaltbommel”. Tijdens de inleiding   verwelkomde de heer Ed Butter de gasten en gaf een impressie van wat voor zorgen er spelen bij het probleem met Sachem, de chemische fabriek in Zaltbommel.

 

https://youtu.be/xPCmLmC8ZKQ

Hierna gaf Professor G. Reniers van de Universiteit Delft, gespecialiseerd in veiligheid van de chemische industrie   een presentatie tijdens de bijeenkomst “Naar een Duurzaam Veilig Zaltbommel” georganiseerd door het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel samen met de Stichting Veiliger Zaltbommel 

 

Om de presentatie van Professor Reniers in zijn geheel te bekijken klikt u op onderstaande tekst waardoor de link zichtbaar wordt

Sachem – een onafhankelijke kijk op het vraagstuk Sachem vanuit een breder perspectief

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

De tweede spreker was Mevrouw I. Absil van het Ministerie van I&W.

De presentatie van Mevrouw Absil gaf een beeld over de weg die zou kunnen leiden naar een gezonde leefomgeving.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

De derde spreker was Drs E. Korevaar van het bureau MOB

Hier links op de foto samen met Mevr. Kranendonk van het Comite Bezorgde Burgers Zaltbommel

Om de presentatie van de heer Korevaar in zijn geheel te bekijken klikt u op onderstaande tekst waardoor de link zichtbaar wordt.

Presentatie 2-2-19 DEF ewald korevaar

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PERSBERICHT

Persbericht uitgebracht door het Comite Bezorgde Burgers Zaltbommel, naar aanleiding van het Event van zaterdag 2 februari j.l.

Pleidooi voor onafhankelijk onderzoek veiligheid Sachem krijgt brede steun

Tijdens het event ‘Naar een Duurzaam Veilig Zaltbommel’ zaterdag 2 februari benadrukten alle drie sprekers, professor Reniers, mevrouw Absil van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat en de heer Korevaar, dat een onafhankelijk risico-onderzoek bijdraagt aan het creëren van vertrouwen van de burgers in de veiligheid van het chemische bedrijf Sachem te Zaltbommel.

Naast zo’n onafhankelijk onderzoek naar de risico’s voor de veiligheid van de burgers en de gezondheid van mens en milieu is er ook behoefte aan een goed rampenbestrijdingsplan en een evacuatieplan. De heer Butter van het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel, organisator van het event, stelt de klemmende vraag: “Hoe kan het dat bij het nieuwste rampenbestrijdingsplan van 2018 risico’s van gifwolken uit het rampenbestrijdingsplan van 2009 zijn verdwenen? Terwijl het hoog-risico chemische bedrijf Sachem nog steeds dezelfde chemicaliën gebruikt en de productie zelfs wil opvoeren. Hiervoor is een vergunning aangevraagd.” Voor de aanwezigen is dit een onbegrijpelijke situatie. Groen Links raadslid Zalbommel Van der Schans merkt op: “In de Gemeenteraad is nog nooit gesproken over een rampenbestrijdingsplan voor Sachem”. Kandidaatslid voor de Provinciale Staten Gelderland van Groen Links, De Roo, verbaast zich erover dat de gevarencirkel, de zgn. contour, rond hoog-risico bedrijven in Nederland kleiner is dan in Duitsland. Hoe zit dat?

Vertrouwen en transparantie

Professor Reniers van de Universiteit Delft, gespecialiseerd in veiligheid van de chemische industrie, legde nadruk op transparantie van overheid en bedrijven over de risico’s om vertrouwen bij de burger te vergroten. Volgens Reniers is het van groot belang dat overheid en bedrijven open en eerlijk zijn in de informatie voorziening en samenwerken met burgers op het gebied van omgevingsveiligheid. Alleen zo kan het vertrouwen van burgers herwonnen worden. De heer Korevaar, chemicus en onafhankelijk milieuadviseur, vult aan dat “vertrouwen te voet komt en te paard gaat”. Continu goed informeren is het devies, evenals openheid van zaken geven, gevraagd en ongevraagd. Iets dat volgens Korevaar in de wet.is vastgelegd.

Participatie

Mevrouw Absil licht de plannen op het terrein van omgevingsveiligheid toe, die in de nieuwe omgevingswet komen. Voorkomen van risico’s is van belang, dus minder uitstoot naar bodem, water en lucht. Door omgevingsoverleggroepen te vormen wordt de bevolking bij de plannen van de chemische industrie betrokken. “Het omgevingsoverleg Botlek werkt wél”, merkt Absil op. Ze raadt burgers uit het omgevingsoverleg hier aan met hen contact te leggen om van elkaar te leren. Zij gaf ook aan dat aanvullende risico-onderzoeken in de regio Rotterdam bij een omgevingsoverleg gefaciliteerd werden door de overheid.

Verouderde informatie.

Tijdens de vragenrondes kwam naar voren, dat de risicokaarten bij het bepalen van de (on)veiligheid van de bevolking Zaltbommel verouderd zijn. Hierop zijn de nieuwe woonwijken, kantorencomplexen en schoolgebouwen nog helemaal niet aangegeven. Volgens Absil zijn Gemeente en Omgevingsdienst de instanties die ervoor moeten zorgen dat de gegevens weer actueel worden.

Op het event kwamen bijna 100 bezoekers af, die veel informatie kregen van de drie deskundige sprekers. Tromp Meesters van het comité besloot de bijeenkomst met een oproep aan alle aanwezige betrokkenen om te zorgen voor goede realistische rampenbestrijdingsplannen en een evacuatieplan. Het omgevingsoverleg moet de provincie, gedeputeerde staten, verzoeken een onafhankelijk onderzoek in te stellen, waarbij risico’s voor gezondheid en veiligheid in brede zin worden bekeken. Ook rekening houdend met gevaarlijke stoffen over de vlakbij Sachem gelegen het spoorlijn of snelweg. Immers: een duurzaam veilig Zaltbommel is in ieders belang!

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 KRANTEN ARTIKELEN NAAR AANLEIDING VAN DE    INFORMATIEBIJEENKOMST  VAN 2 FEBRUARI 2019

Het Kontakt van woensdag 6 februari:

Roep om meer onderzoek naar veiligheid Sachem blijft 

ZALTBOMMEL • Het omgevingsoverleg moet gedeputeerde staten verzoeken een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar chemiebedrijf Sachem, waarbij risico’s voor gezondheid en veiligheid in brede zin worden bekeken. Die oproep deed het comité Bezorgde Burgers Zaltbommel tijdens een minisymposium.

Ook deed Tromp Meesters van het comité een oproep om te zorgen voor realistische rampenbestrijdingsplannen en een evacuatieplan.

Vertrouwen
De drie sprekers die het comité had uitgenodigd voor het symposium ‘Naar een Duurzaam Veilig Zaltbommel’ van zaterdag bevestigden dat een onafhankelijk risico-onderzoek bijdraagt aan het creëren van vertrouwen van de burgers in de veiligheid van het chemische bedrijf Sachem.

Gifwolken
Ed Butter van het comité vroeg hoe het kan dat bij het nieuwste rampenbestrijdingsplan van 2018 de risico’s van gifwolken uit het rampenbestrijdingsplan van 2009 zijn verdwenen, terwijl Sachem nog steeds dezelfde chemicaliën gebruikt en de productie zelfs wil opvoeren. Hiervoor is een vergunning aangevraagd.

Omgevingsoverleg
Vanwege die vergunningprocedure heeft de provincie een omgevingsoverleg ingesteld om de buurt te betrekken bij het proces. Maar de stichting Veiliger Zaltbommel krijgt daar voor haar gevoel geen voet aan de grond.

“Het omgevingsoverleg Botlek werkt wél”, merkte Ingeborg Absil van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat op. Ze raadde aan met hen contact te leggen om van elkaar te leren. Zij gaf ook aan dat aanvullende risico-onderzoeken in de regio Rotterdam bij een omgevingsoverleg wel gefaciliteerd werden door de overheid.

Op het event kwamen bijna honderd bezoekers af. Tijdens de discussie stelden zij kritische vragen over hun veiligheid.

www.hetkontakt.nl/regio/bommelerwaard/algemeen/186992/roep-om-meer-onderzoek

Janneke Boogaard

Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard

————————————————————————————————————————————————————————–

Op zaterdag 2 februari werd er een informatie- en discussiebijeenkomst gehouden over veiligheid voor een duurzaam leefmilieu in Zaltbommel gehouden in het gebouw van de Schouten en Nelissen groep, aan de van Heemstraweg-West 5, te Zaltbommel georganiseerd door het Comite Bezorgde Burgers Zaltbommel samen met de Stichting Veiliger Zaltbommel. De centrale vraag was: wat is de rol van de overheid en de inbreng van burgers als zich een risicovol bedrijf in de bebouwde omgeving bevindt?  Wat betekent dit voor de omwonenden, de scholen, de winkels en andere bedrijven die er omheen liggen?

Hieronder het artikel in het Brabants Dagblad van 4 februari 2019

————————————————————————————————————————————————————————–

 

Artikel in de Volkskrant van donderdag 19 juli 2018

Noord Holland maakt fouten chemiebedrijven openbaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *