Voorpagina

 

Dit is de website van de stichting Veiliger Zaltbommel.

Lees hier de meest recente ontwikkelingen en volg onze acties.

ZITTING 16 februari 2023 BEHANDELING BEZWAREN VAN DE STICHTING VEILIGER ZALTBOMMEL TEGEN AFGIFTE  OMGEVINGSVERGUNNING  DOOR DE PROVINCIE AAN SACHEM

Op 16 februari 2023 vond de zitting plaats met de behandeling van de bezwaren die stichting veiliger Zaltbommel heeft tegen de verlening door de provincie van de vergunning aan Sachem om van 32.000ton productie per jaar over te mogen gaan naar 40.000 productie per jaar.

  belangrijke punten  bij deze behandeling waren onder andere : afschaffing van de bedrijfsbrandweer bij sachem en de natuurvergunning (stikstof). De uitspraak  zal omstreeks 1 april volgen. Daarnaast heeft de stichting later nog een mail naar de rechtbank gestuurd ( zie hieronder) met achtergrondinformatie die van belang zou kunnen zijn bij het tot stand komen van het oordeel door de rechter.

Onderwerp: Achtergrondinformatie inzake zaak nr. ARN213373 t.a.v. Mr. M. Duifhuizen

Ter attentie van Mr. M. Duifhuizen

Betreft: achtergrondinformatie bij de zaak Stichting Veiliger Zaltbommel tegen prov. Gelderland inzake verleende vergunning aan Sachem; zaak nr. ARN213373

Edelachtbare,

Graag wil ik uit naam van de Stichting Veiliger Zaltbommel drie zaken die ter zitting (16 feb 2023; 10:40-12:20) zijn besproken verduidelijken.

De effecten van een ramp met chemische stoffen en de reactie door de overheid hierop: bij de treinramp die op 3 februari jl. in Ohio, USA, plaatsvond zijn 6 chemische stoffen geïdentificeerd, die al schade aangericht hebben of op de lange termijn zullen aanrichten.  Zie de link https://nos.nl/artikel/2465024-meer-bekend-over-oorzaak-treinramp-in-ohio-die-veel-losmaakt-in-de-vs

Omwonenden van het getroffen gebied zijn (tijdelijke) verplicht geëvacueerd. De bodem en het water zijn vermoedelijk voor vele jaren onbruikbaar voor landbouw, veeteelt en drinkwater. De natuur is ernstig getroffen (dode planten en dieren). Zie k heeft de stichting een brief naar de rechtbank gestuurd met de punten van onze grote zorgen.

De situatie in Palestina (Ohio) kent een aantal parallellen met de situatie in Nederland rond gevaarlijke chemische stoffen: 

–  Omwonenden worden onvoldoende geïnformeerd over de reële risico’s van de chemicaliën.

–  De gekozen oplossing (verbranden van vinylchloride) zou een overwegend economisch motief hebben en er is onvoldoende gekeken naar de risico’s voor mens en milieu in de nabije omgeving.

–  De langdurige, vaak decennia durend, effecten op gezondheid van mens en milieu worden gebagatelliseerd door de officiële autoriteiten en de verantwoordelijke organisatie(s).

 Juist deze zaken verontrusten ons ook in de situatie rond de chemische fabriek Sachem, 75 meter van de spoorlijn gelegen waarop frequent goederenvervoer met gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Daarom hebben we vaak beroep gedaan op GS Gelderland om niet louter op informatie van de fabriek zelf af te gaan, maar breder te kijken en meer onafhankelijk onderzoek te doen. Juist met het oog op de veiligheid en gezondheid van de omwonenden en het (Natura 2000) milieu in de omgeving.

 Ieder jaar vinden kleine en grotere rampen met chemische stoffen plaats. De Sevesoramp in Italië (1976) – net als Sachem betrof dit een relatief kleine chemische fabriek –  heeft gezorgd voor meer aandacht voor dit soort zaken en betere wetgeving. Echter, in de praktijk worden de potentiële risico’s veelal weggewuifd en gebagatelliseerd door overheid en bedrijf.

 De reikwijdte bij een calamiteit met falen van een drukvat van trimethylamine: dit scenario is beschreven in het rampenbestrijdingsplan Sachem uit 2009. De pagina waarnaar ik verwees in ons slotwoord is hier bijgevoegd. Hierin is de straal voor de alarmeringsgrenswaarde (AGW) en de levensbedreigende waarde (LBW) weergegeven.

 Wij hopen dat de toelichting op bovenstaande 3 punten u en uw twee collega’s helpt bij de totstandkoming van de uitspraak.

 Met vriendelijke groet,

Drs. Mieke I. Tromp Meesters (voorheen werkzaam bij het Instituut voor Milieuvraagstukken)

Namens de Stichting Veiliger Zaltbommel 

======================================================================================================

Grote rampenoefening rond Sachem komt er aan

Bommelerwaardgids :

03-0202022                09.04 uur                                                         Door: Britta Alink

ZALTBOMMEL – In Zaltbommel komt een grote rampenoefening rondom chemische fabriek Sachem. De inwoners van met name de wijk De Waluwe worden bij de oefening betrokken.

Dat zei burgemeester Pieter van Maaren afgelopen donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering in antwoord op vragen van Martijn Stoutjesdijk van de SP. Wanneer de oefening gaat plaatsvinden is nog niet bekend.

Risicovolle situaties
“Door Sachem hangt er een potentiële dodelijke wolk gas boven onze stad”, aldus Stoutjesdijk. “We weten nu dat er regelmatig, dat wil zeggen gemiddeld één keer per jaar, risicovolle situaties zijn.” Hij zei ‘verbaasd en geschrokken’ te zijn over de in zijn ogen ‘nonchalante reactie’ van het college op de eerder gestelde schriftelijke vragen.

 

===============================================================================================

Donderdag 27 januari 2022  GEMEENTERAAD VERGADERT

In de gemeenteraad is donderdag 27 januari 2022 de oefening bij een mogelijke ramp bij de chemische fabriek Sachem aan de orde gesteld door een aantal gemeenteraadsleden. Daar is de Stichting Veiliger Zaltbommel erg blij mee. Eindelijk wordt de veiligheid voor de omwonenden serieus aangepakt met een oefening in juni van dit jaar.

Als je op de link hieronder klikt kun je het hele verhaal lezen.

https://www.bommelerwaard.net/nieuws/sachem-2022-01-29

Oefening rampscenario resultaat vasthoudendheid politiek Zaltbommel
29 januari 2022 (door BommelerwaardNet)
ZALTBOMMEL – Meerdere malen werden er door SP Zaltbommel aan de bel getrokken over de veiligheidssituaties bij Sachem BV. Al dan niet samen met anderen (bijvoorbeeld D66, CDA, PvdA/Groenlinks en Groep Melse) volhardde Martijn Stoutjesdijk in het stellen van collegevragen over de gepasseerde veiligheidsincidenten. Ook op de lokale radio was de SP’er meerdere malen te gast in de uitzending van Oké Magazine en stelde hij de situatie aan de kaak. Het ging hem dan om ‘het naadje van de kous’ in zijn zoektocht naar ‘transparantie en duidelijke antwoorden’. Immers, bij een ramp kan een gaswolk ontstaan die levensgevaarlijk is voor Zaltbommel. Inmiddels zit er serieus schot in de zaak.

De SP trok in dit dossier op met het platform Bezorgde Burgers Zaltbommel en Stichting Veiliger Zaltbommel. Partijen wilden weten of er rapportages beschikbaar waren van gesprekken met Sachem en de regionale en lokale overheden over de verschillende incidenten. Stoutjesdijk, opnieuw gesterkt door de oppositie diende er collegevragen over in. Bij nagenoeg alle vragen ging de vinger richting de provincie, die zou de antwoorden kennen, en afdoende reacties volgden er nauwelijks. Stoutjesdijk deed vervolgens een ‘verzoek om inlichtingen’. De gestelde vragen en de antwoorden worden dan een agendapunt in een gemeenteraadsvergadering. In de eerstvolgende of de daarop volgende raadsvergadering volgt er dan een debat.

De politiek onderstreepte de toezegging van de burgervader met de opmerking van de resultaten van de te organiseren oefening ‘graag op de hoogte gehouden te worden.’
02 dec 2020
Opnieuw een lekkage bij Sachem BV
29 okt 2020
Veiligheidsincident Sachem gevolg van ‘openstoten kraantje’
01 okt 2020
Politiek wil naadje van de kous weten van incident bij Sachem BV
15 sep 2020
Lekkage bij Sachem, probleem snel verholpen
18 aug 2020
Sachem krijgt gedoogvergunning vóór sluiting bezwaartermijn
23 jul 2020
Inwoners dienen klacht in tegen productie-uitbreiding chemiebedrijf Sachem

 

====================================================================================================

PAGINA 33 ZATERDAG 29 JANUARI 2022

Overleg tussen instanties en Sachem voortaan vastgelegd in een verslag

JOEP DORNA

Sachem bewerkt gevaarlijke chemicaliën vlak bij woonwijk De Waluwe. Regelmatig vinden (kleine) incidenten plaats. Daarom willen instanties en omwonden op de hoogte worden gehouden van de veiligheidssituatie. Een onderdeel daarvan is het halfjaarlijks overleg tussen Sachem en instanties. Onder meer de gemeente Zaltbommel en de provincie Gelderland schuiven daarbij aan.

Nu blijkt dat bij het besloten overleg geen notulen worden gemaakt. Dat erkende burgemeester Pieter van Maaren tijdens de gemeenteraadsvergadering donderdagavond. Van Maaren kon niet aangeven waarom hij zelf niet voor notulen had gezorgd. „Dit had anders gemoeten. Ik ga me inspannen om daar in het vervolg voor te zorgen.

Joep Dorna

klik op onderstaande link als u het hele artikel wil lezen

artikel Joep Dorna ivm rampenoefening Sachem

 

=======================================================================================================

19 april 2021

SACHEM ZEGT DAT ZIJ  GESTOPT ZIJN MET HET ONTTREKKEN VAN  KOSTBAAR GRONDWATER MAAR INTUSSEN HEEFT HET WATERSCHAP  ALWEER GOEDKEURING GEGEVEN  OP DE AANVRAAG VAN SACHEM OM WEER 5 JAAR DOOR TE MOGEN GAAN MET HET ONTTREKKEN VAN GRONDWATER……

Na vele jaren van bezwaar aantekenen en processen voeren tegen het laagwaardig gebruik van het grondwater door Sachem, is het ons dan toch eindelijk gelukt. Sachem zegt dat zij in februari 2021 geheel is gestopt met de grondwateronttrekking.

Wij zijn daar natuurlijk zeer content over, maar  we zijn bang dat we met zijn allen voor de gek worden gehouden. Want de overheid gaat gewoon door met het faciliteren van  aanvragen van Sachem voor grondwatergebruik.

===========================================================================================================

Onttrekking van grote hoeveelheden grondwater bij Sachem is gestopt.

23 MAART 2021

De grond en het grondwater op de locatie van SACHEM zijn begin jaren 70 als gevolg van het productieproces en een brand verontreinigd geraakt met benzeen.   Als u op onderstaande link klikt kunt u het hele artikel lezen

Onttrekking grote hoeveelheden grondwater bij SACHEM beëindigd

===========================================================================================================

 

 

8 december 2020

Reactie van ongeruste bewoners, comité bezorgde burgers en stichting veiliger zaltbommel op de beantwoording  door de provincie van twintig vragen die vanuit het omgevingsoverleg Sachem gesteld werden.

Het document ‘vragen en antwoorden revisievergunning Sachem’ is opgesteld door de ODRN (omgevingsdienst regio Nijmegen) in het kader van omgevingsoverleg Sachem. Onder de naam ‘Faq Sachem 2020’ is dit document te vinden op de website van de omgevingsdienst https://www.odregionijmegen.nl/praktijkcase/sachem-bv/

Het omgevingsoverleg Sachem startte in de zomer 2016 n.a.v. het voornemen van de chemische fabriek Sachem om een nieuwe revisievergunning aan te vragen. Dat was aanleiding voor de provincie om de omgeving te betrekken bij de besluitvorming, hetgeen zou gebeuren – zo werd gecommuniceerd – in het perspectief van de nieuwe omgevingswet.
Met dit document ‘vragen en antwoorden revisievergunning Sachem’ ( 6 mei 2020 ) komt de omgevingsdienst met een reactie waar al lang naar werd uitgezien. Het begeleidend schrijven van de voorzitter van het omgevingsoverleg vermeldt: “ Tijdens het behandelen van de revisie aanvraag van Sachem zijn door diverse deelnemers verschillende vragen gesteld.

Het beantwoorden van deze vragen heeft lang op zich laten wachten. Dit komt doordat de diverse specialisten deze vragen zorgvuldig hebben willen beantwoorden…”

Om het gehele artikel en de conclusies te lezen, klikt u op onderstaande links.

 

repliek-sachem-faq-2020

conclusie repliek-sachem faq

 

 

============================================================================================================

Laatste ontwikkelingen:

 

Nederland, Zaltbommel, chemiebedrijf Sachem staat dicht tegen het spoor en op worpafstand van Zaltbommel. © copyright Marc Bolsius

Ongeluk zit ook bij chemiebedrijf Sachem in klein hoekje: verkeerde beweging leidde tot lekkage

ZALTBOMMEL –

De lekkage van de gevaarlijke stof methylchloride, op zondagavond 13 september bij chemiebedrijf Sachem Europe bv in Zaltbommel, is veroorzaakt doordat een medewerker per ongeluk tegen een ontluchtingskraantje stootte. Dat bij Sachem één verkeerde beweging kennelijk al kan leiden tot z’n ongeluk, baart zowel inwoners als lokale politiek zorgen.

Brigit Groeneveld 27-10-20, 16:50 Laatste update: 16:53 Bron: BD

De oorzaak van de lekkage valt op te maken uit de reactie van het Zaltbommelse college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van vijf fracties uit de gemeenteraad. SP, PvdA/GroenLinks, CDA, D66 en Groep Melse lazen over het lek in het Brabants Dagblad en wilden er het fijne van weten. Sachem staat op de nationale lijst van meest risicovolle bedrijven.

Rond de 100 kilo

Onderzoek

Sachem plaatste een etmaal na het incident een kort bericht over de lekkage op sociale media. Daarin werd ook een onderzoek door een extern bureau aangekondigd. Op dinsdag 15 september heeft een inspectieteam van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bezoek gebracht aan het bedrijf. Ter plaatse zijn feiten over het incident verzameld en zijn afspraken gemaakt over het in te stellen onderzoek.

SP-fractievoorzitter Martijn Stoutjesdijk, die namens de vragenstellers uit de gemeenteraad het woord voert, zegt best geschrokken te zijn van de antwoorden die er nu liggen. ,,Iemand stoot ergens tegenaan en dan gebeurt zoiets? Wat was dat voor een kraantje? Nee, dit geeft mij niet echt een veilig gevoel. Zeker omdat dit niet het eerste incident bij Sachem is, en er ook bij inspecties regelmatig overtredingen worden geconstateerd.”

Ook de Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel reageren geschokt. ,,Wij hameren er steeds weer op dat menselijk handelen bij Sachem een factor van belang is”, legt een woordvoerster namens beide groepen uit. ,,Hieruit blijkt dat wij ons hier terecht druk over maken.”

Dop

Sachem-directeur Frank Groenen zegt dat hij zich heel goed voor kan stellen dat mensen geschrokken zijn. ,,Dat zijn wij ook. Er had op die plek een blinddop moeten zitten. Uiteraard is die na het incident onmiddellijk geplaatst. Verder hebben we systematisch de hele fabriek doorlopen om te kijken of een dergelijke situatie zich ook elders voor zou kunnen doen. Dat is niet het geval. Verder hebben we procedures aangescherpt. Mensen kunnen fouten maken, en daarvoor moeten voldoende beveiligen zijn ingebouwd.”

Dat burgemeester Pieter van Maaren graag eerder geïnformeerd had willen worden, is ook iets dat Groenen zich aantrekt. ,,Er zijn protocollen en die hebben we gevolgd. Maar dat neemt niet weg dat we daar best op vooruit kunnen lopen. Het is kies om in zo’n situatie de burgemeester eerder te bellen. Want natuurlijk snap ik dat hij zo snel mogelijk op de hoogte wil zijn.”

Hele rapport

Hoewel SP, PvdA/GroenLinks, D66, CDA en Groep Melse door de antwoorden op hun schriftelijke vragen al heel wat wijzer zijn geworden, zijn ze nog niet tevreden. ,,We hebben inmiddels alweer vervolgvragen ingediend”, legt Stoutjesdijk uit. ,,We willen echt precies weten hoe het zit en willen het hele onderzoeksrapport lezen. Dus niet alleen de publieksversie die ons nu is toegezegd.”

als u het gehele artikel wil lezen klikt u op onderstaande link

https://www.bd.nl/bommelerwaard/ongeluk-zit-ook-bij-chemiebedrijf-sachem-in-klein-hoekje-verkeerde-beweging-leidde-tot-lekkage~aa93647f/

 

=======================================================================================================

 

Politiek wil naadje van de kous weten van incident bij Sachem BV

1 oktober 2020 (door de redactie)

ZALTBOMMEL – Diverse media meldden eerder dat op 14 september een gevaarlijke (giftige en brandbare) stof, methylchloride, ontsnapte bij Sachem tijdens het wisslen van een container. SP, samen met CDA, PvdA/Groenlinks, D66 en Groep Melse, stelden inmiddels over het incident een reeks vragen aan het college van Zaltbommel. De partijen zijn hierbij op zoek naar het naadje van de kous.

Sachem is een chemische fabriek in Zaltbommel die producten maakt voor de elektronica, papier en farmaceutische industrie. Het bedrijf behoort tot een groep van 400 zeer risicovolle bedrijven (BRZO). Hoewel er volgens de media rond het recente incident geen gevaar was voor omwonenden, vindt de SP het belangrijk precies te weten wat er gebeurd is, of de protocollen goed werkten én wat er geleerd is van het incident.

Lasten onder dwangsom
Martijn Stoutjesdijk, SP gemeenteraadslid Zaltbommel, in een reactie: ‘Helaas weten we dat Sachem niet altijd het beste jongetje van de klas is als het gaat om veiligheid. Regelmatig worden er door de inspectie overtredingen vastgesteld en ook zijn er al eens lasten onder dwangsom opgelegd. Daarom is het belangrijk dat we met z’n allen Sachem heel scherp in de gaten houden en er zoveel mogelijk transparantie is over dit soort incidenten.’

Radio
Woensdagavond (31-9) lichtte Stoutjesdijk de standpunten op de radio toe in de actualiteitenrubriek Oké Magazine. Hij wees tijdens die uitzending ook op de nabijheid van scholen, woonwijken, het station en de rijksweg. ‘Eigenlijk hoort dit bedrijf niet op die plek. Stel dat in de gegeven situatie een dergelijk bedijr zich daar zou willen vestigen, dan zou de vergunning zeker worden afgewezen.’

Voor het opstellen van de vragen werd samengewerkt met de Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel. Beide groepen maken zich al jaren zorgen over de veiligheidssituatie met betrekking tot Sachem.

=========================================================================================================

Bezorgde burgers trekken aan de bel bij Veiligheidsregio over rampbestrijding 29 september 2020 U kunt het gehele artikel lezen door op de link te klikken.

zorgen over ramppreventie en veiligheid bij sachem

Sachem krijgt gedoogvergunning vóór sluiting bezwaartermijn
23 jul 2020
Inwoners dienen klacht in tegen productie-uitbreiding chemiebedrijf Sachem voor alle informatie klikt u op de link hieronder

https://www.bommelerwaard.net/nieuws/bezorgde-burgers-trekken-aan-de-bel-bij-veiligheidsregio-over-rampenplan-2020-09-29

 

==================================================================================================

 

 

https://www.bd.nl/bommelerwaard/gevaarlijke-stof-ontsnapt-bij-sachem-lek-kon-snel-worden-gedicht~ae943bc5/

 

Gevaarlijke stof ontsnapt bij Sachem artikel in Brabants Dagblad van 14 september 2020

Gevaarlijke stof ontsnapt bij Sachem, lek kon snel worden gedicht
ZALTBOMMEL – Bij Sachem Europe bv in Zaltbommel is maandagavond een gevaarlijke stof ontsnapt. Volgens het chemiebedrijf is er geen gevaar voor de omgeving geweest.
En ook op het bedrijfsterrein is volgens directeur Frank Groenen iedereen in orde. Het bericht over de lekkage is door het bedrijf zelf naar buiten gebracht.
Het gaat om de stof methylchloride. Die kwam vrij tijdens het wisselen van een cilinder. Volgens Groenen hebben de medewerkers van Sachem juist gehandeld door, gehuld in de juiste beschermende kleding, het lek snel te dichten.
Het incident bij Sachem wordt onderzocht. Ook is de overheid ingelicht.

==============================================================================================

Feiten- en vragenoverzicht 30 april 2017

 

=======================================================================================================