Voor een veiliger en gezonder Bommelerwaard

Overzicht van nieuwsberichten

Nieuwsbrief Leefmilieu

10 juli 2024

Hier vindt u de Nieuwsbrief van Leefmilieu, Jaargang 22, nummer 2, juni 2024 Er staan artikelen in die voor onze gezondheid, veiligheid en leefomgeving, belangrijk zijn om te weten.   Bijvoorbeeld:  punt 6.  Een uitspraak van Europees hof.  Nederlands toelatingsbeleid pesticiden deugt niet. Op 25 april deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in een zaak die in 2020 was aangespannen door PAN Europe. Het betreft de procedure voor toelating van nieuwe bestrijdingsmiddelen op de Nederlandse markt door het Nederlandse Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Leefmilieu blijft op verschillende wijzen bijdragen om tot een gezondere leefomgevingLees verder

rapport van ToxicoWatch

9 maart 2021
Lees verder

‘Explosie Beiroet waarschuwing’: Bezorgde Burgers Zaltbommel trekken aan de bel

4 september 2020
Lees verder

Inwoners van Zaltbommel maken zich zorgen over de verhoging van productie bij Sachem

30 augustus 2020
Lees verder

De nieuwe Omgevingswet kan veel veranderingen met zich meebrengen voor ons allemaal

14 augustus 2020
Lees verder

Brabants dagblad: Zorgen over nieuwe vergunning chemiebedrijf Sachem in Zaltbommel

9 juli 2020
Lees verder

De provincie heeft de intentie Sachem de vergunning te verlenen

7 juli 2020
Lees verder

Onderzoek Pro rail over het treinentraject Meteren-Zaltbommel- Boxtel

3 juli 2020
Lees verder

Gaslek bij chemiereus in India: “Minstens 11 doden en 300 mensen in ziekenhuis”

15 mei 2020
Lees verder

De landelijke actiegroepen en RailGood doen appel op controlerende functie van het ministerie :

3 maart 2020
Lees verder

NRC 9 Februari 2020 Ministerie van Binnenlandse zaken hield kritisch inspectierapport tegen

17 februari 2020
Lees verder

Sachem doorboorde blusleiding

14 november 2019
Lees verder

persbericht bestemd voor BD en Kontakt

13 november 2019
Lees verder

belangrijke dag voor het klimaat vrijdag 27 september

24 september 2019
Lees verder

Caroussel van 5 september ingesproken tekst door dhr Peeters (van SVZ) inzake plannen voor Leisure Dome.

19 september 2019
Lees verder

Persbericht. Reactie op informatie-avond gemeente Zaltbommel over veiligheid

21 juni 2019
Lees verder

bijeenkomst “Hoe gaan overheidsorganisaties om met veiligheidsrisico’s “

4 juni 2019
Lees verder

2 februari 2019 bijeenkomst “Naar een Duurzaam Veilig Zaltbommel”

28 mei 2019
Lees verder

Sanering afgerond dus grondwateronttrekking zou moeten stoppen

5 februari 2019
Lees verder

Veiligheidsregels massaal overtreden

9 februari 2017
Lees verder

Vieze fabriek

16 april 2016
Lees verder

Intergemeentelijk Rampenbestrijdingsplan Sachem van 2009

28 februari 2009
Lees verder

Al jaren strijd tegen het complex van Sachem

17 februari 2009
Lees verder