Voorpagina

 

Dit is de website van de stichting Veiliger Zaltbommel.

Lees hier de meest recente ontwikkelingen en volg onze acties.

ZITTING 16 februari 2023 BEHANDELING BEZWAREN VAN DE STICHTING VEILIGER ZALTBOMMEL TEGEN AFGIFTE  OMGEVINGSVERGUNNING  DOOR DE PROVINCIE AAN SACHEM

Op 16 februari 2023 vond de zitting plaats met de behandeling van de bezwaren die stichting veiliger Zaltbommel heeft tegen de verlening door de provincie van de vergunning aan Sachem om van 32.000ton productie per jaar over te mogen gaan naar 40.000 productie per jaar.

  belangrijke punten  bij deze behandeling waren onder andere : afschaffing van de bedrijfsbrandweer bij sachem en de natuurvergunning (stikstof). De uitspraak  zal omstreeks 1 april volgen. Daarnaast heeft de stichting later nog een mail naar de rechtbank gestuurd ( zie hieronder) met achtergrondinformatie die van belang zou kunnen zijn bij het tot stand komen van het oordeel door de rechter.

Onderwerp: Achtergrondinformatie inzake zaak nr. ARN213373 t.a.v. Mr. M. Duifhuizen

Ter attentie van Mr. M. Duifhuizen

Betreft: achtergrondinformatie bij de zaak Stichting Veiliger Zaltbommel tegen prov. Gelderland inzake verleende vergunning aan Sachem; zaak nr. ARN213373

Edelachtbare,

Graag wil ik uit naam van de Stichting Veiliger Zaltbommel drie zaken die ter zitting (16 feb 2023; 10:40-12:20) zijn besproken verduidelijken.

De effecten van een ramp met chemische stoffen en de reactie door de overheid hierop: bij de treinramp die op 3 februari jl. in Ohio, USA, plaatsvond zijn 6 chemische stoffen geïdentificeerd, die al schade aangericht hebben of op de lange termijn zullen aanrichten.  Zie de link https://nos.nl/artikel/2465024-meer-bekend-over-oorzaak-treinramp-in-ohio-die-veel-losmaakt-in-de-vs

Omwonenden van het getroffen gebied zijn (tijdelijke) verplicht geëvacueerd. De bodem en het water zijn vermoedelijk voor vele jaren onbruikbaar voor landbouw, veeteelt en drinkwater. De natuur is ernstig getroffen (dode planten en dieren). Zie k heeft de stichting een brief naar de rechtbank gestuurd met de punten van onze grote zorgen.

De situatie in Palestina (Ohio) kent een aantal parallellen met de situatie in Nederland rond gevaarlijke chemische stoffen: 

–  Omwonenden worden onvoldoende geïnformeerd over de reële risico’s van de chemicaliën.

–  De gekozen oplossing (verbranden van vinylchloride) zou een overwegend economisch motief hebben en er is onvoldoende gekeken naar de risico’s voor mens en milieu in de nabije omgeving.

–  De langdurige, vaak decennia durend, effecten op gezondheid van mens en milieu worden gebagatelliseerd door de officiële autoriteiten en de verantwoordelijke organisatie(s).

 Juist deze zaken verontrusten ons ook in de situatie rond de chemische fabriek Sachem, 75 meter van de spoorlijn gelegen waarop frequent goederenvervoer met gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Daarom hebben we vaak beroep gedaan op GS Gelderland om niet louter op informatie van de fabriek zelf af te gaan, maar breder te kijken en meer onafhankelijk onderzoek te doen. Juist met het oog op de veiligheid en gezondheid van de omwonenden en het (Natura 2000) milieu in de omgeving.

 Ieder jaar vinden kleine en grotere rampen met chemische stoffen plaats. De Sevesoramp in Italië (1976) – net als Sachem betrof dit een relatief kleine chemische fabriek –  heeft gezorgd voor meer aandacht voor dit soort zaken en betere wetgeving. Echter, in de praktijk worden de potentiële risico’s veelal weggewuifd en gebagatelliseerd door overheid en bedrijf.

 De reikwijdte bij een calamiteit met falen van een drukvat van trimethylamine: dit scenario is beschreven in het rampenbestrijdingsplan Sachem uit 2009. De pagina waarnaar ik verwees in ons slotwoord is hier bijgevoegd. Hierin is de straal voor de alarmeringsgrenswaarde (AGW) en de levensbedreigende waarde (LBW) weergegeven.

 Wij hopen dat de toelichting op bovenstaande 3 punten u en uw twee collega’s helpt bij de totstandkoming van de uitspraak.

 Met vriendelijke groet,

Drs. Mieke I. Tromp Meesters (voorheen werkzaam bij het Instituut voor Milieuvraagstukken)

Namens de Stichting Veiliger Zaltbommel 

======================================================================================================

 

Grote rampenoefening rond Sachem komt er aan

Bommelerwaardgids :

03-0202022                09.04 uur                                                         Door: Britta Alink

 

De chemische fabriek Sachem ligt tussen de A2 en spoorlijn  (Foto  Tido Mureddu)

ZALTBOMMEL – In Zaltbommel komt een grote rampenoefening rondom chemische fabriek Sachem. De inwoners van met name de wijk De Waluwe worden bij de oefening betrokken.

Dat zei burgemeester Pieter van Maaren afgelopen donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering in antwoord op vragen van Martijn Stoutjesdijk van de SP. Wanneer de oefening gaat plaatsvinden is nog niet bekend.

Verslaglegging
Stoutjesdijk stelde de vragen naar aanleiding van eerder gestelde schriftelijke vragen van de gezamenlijke oppositiepartijen. In die schriftelijke vragen wilden de verschillende fracties onder meer weten hoe de verslaglegging rond grote en kleine incidenten in en rond de fabriek is geregeld.

Risicovolle situaties
“Door Sachem hangt er een potentiële dodelijke wolk gas boven onze stad”, aldus Stoutjesdijk. “We weten nu dat er regelmatig, dat wil zeggen gemiddeld één keer per jaar, risicovolle situaties zijn.” Hij zei ‘verbaasd en geschrokken’ te zijn over de in zijn ogen ‘nonchalante reactie’ van het college op de eerder gestelde schriftelijke vragen.

Rapportage
Burgemeester Van Maaren liet weten dat het overleg met Sachem, met de provincie en met de Veiligheidsregio op zijn verzoek inmiddels is veranderd. “Ik werd in het verleden niet geïnformeerd over alle incidenten. We hebben nu afgesproken dat ik van grote incidenten een schriftelijke rapportage krijg, maar ook bij kleine incidenten uit mijn bed wordt gebeld. De Veiligheidsregio beoordeelt in alle situaties hoe groot een incident is en bepaalt of er een melding komt en een schriftelijke rapportage.”

Notulen
Van de overleggen tot nu toe zijn volgens Van Maaren wel notulen gemaakt, maar die heeft hij zelf niet ontvangen. “De provincie is bevoegd gezag”, legde hij uit. “Maar toch wil ik dat de notulen ook hier bij ons bewaard worden.”

Brandweer
Sachem heeft een eigen brandweer, maar in december zijn alle officieren van dienst van de Brandweer Bommelerwaard bij het bedrijf op bezoek geweest. Inmiddels is met de verschillende instanties afgesproken dat er een oefening gaat komen rond een fictief incident.

===============================================================================================

Donderdag 27 januari 2022  GEMEENTERAAD VERGADERT

In de gemeenteraad is donderdag 27 januari 2022 de oefening bij een mogelijke ramp bij de chemische fabriek Sachem aan de orde gesteld door een aantal gemeenteraadsleden. Daar is de Stichting Veiliger Zaltbommel erg blij mee. Eindelijk wordt de veiligheid voor de omwonenden serieus aangepakt met een oefening in juni van dit jaar.

Ook werden vragen gesteld over het feit dat er nog steeds geen transparantie en duidelijke antwoorden naar aanleiding van de incidenten die er afgelopen tijd zich hebben voorgedaan bij de chemische fabriek.

Als je op de link hieronder klikt kun je het hele verhaal lezen.

https://www.bommelerwaard.net/nieuws/sachem-2022-01-29

Oefening rampscenario resultaat vasthoudendheid politiek Zaltbommel
29 januari 2022 (door BommelerwaardNet)
ZALTBOMMEL – Meerdere malen werden er door SP Zaltbommel aan de bel getrokken over de veiligheidssituaties bij Sachem BV. Al dan niet samen met anderen (bijvoorbeeld D66, CDA, PvdA/Groenlinks en Groep Melse) volhardde Martijn Stoutjesdijk in het stellen van collegevragen over de gepasseerde veiligheidsincidenten. Ook op de lokale radio was de SP’er meerdere malen te gast in de uitzending van Oké Magazine en stelde hij de situatie aan de kaak. Het ging hem dan om ‘het naadje van de kous’ in zijn zoektocht naar ‘transparantie en duidelijke antwoorden’. Immers, bij een ramp kan een gaswolk ontstaan die levensgevaarlijk is voor Zaltbommel. Inmiddels zit er serieus schot in de zaak.

De SP trok in dit dossier op met het platform Bezorgde Burgers Zaltbommel en Stichting Veiliger Zaltbommel. Partijen wilden weten of er rapportages beschikbaar waren van gesprekken met Sachem en de regionale en lokale overheden over de verschillende incidenten. Stoutjesdijk, opnieuw gesterkt door de oppositie diende er collegevragen over in. Bij nagenoeg alle vragen ging de vinger richting de provincie, die zou de antwoorden kennen, en afdoende reacties volgden er nauwelijks. Stoutjesdijk deed vervolgens een ‘verzoek om inlichtingen’. De gestelde vragen en de antwoorden worden dan een agendapunt in een gemeenteraadsvergadering. In de eerstvolgende of de daarop volgende raadsvergadering volgt er dan een debat.

Oefening
Dat debat kwam er en de vasthoudendheid van de SP en de oppositie werd beloond. Burgemeester Van Maaren stelde de vragenstelllers in het gelijk: de beantwoording had beter gemoeten. Ook beloofde de eerste burger bij voorkomende incidenten bij Sachem te zullen controleren op een goede verslaglegging en dito terugkoppeling naar de raad. Maar er was meer.
Eveneens komt er een grote oefening met de bedrijfsbrandweer van Sachem BV, de Veiligheidsregio en de bewoners van De Waluwe. Een zaak waar de SP en oppositie al eerder om gevraagd hadden. Een beproefd rampenscenario wordt dan ook zeer wenselijk geacht. Zo kunnen betrokkenen waar mogelijk en nodig anticiperen op eventuele gevolgen en/of risico’s bij een onverhoopte ramp.

De politiek onderstreepte de toezegging van de burgervader met de opmerking van de resultaten van de te organiseren oefening ‘graag op de hoogte gehouden te worden.’
Foto archief ter illustratie.
Zie ook:

02 dec 2020
Opnieuw een lekkage bij Sachem BV
29 okt 2020
Veiligheidsincident Sachem gevolg van ‘openstoten kraantje’
01 okt 2020
Politiek wil naadje van de kous weten van incident bij Sachem BV
15 sep 2020
Lekkage bij Sachem, probleem snel verholpen
18 aug 2020
Sachem krijgt gedoogvergunning vóór sluiting bezwaartermijn
23 jul 2020
Inwoners dienen klacht in tegen productie-uitbreiding chemiebedrijf Sachem
Lees meer hierover door op onderstaande link te klikken

Brabants Dagblad

Den Bosch

REGIONIEUWS

====================================================================================================

PAGINA 33 ZATERDAG 29 JANUARI 2022

Overleg tussen instanties en Sachem voortaan vastgelegd in een verslag

JOEP DORNA

Bij het besloten overleg tussen chemiebedrijf Sachem in Zaltbommel en instanties worden geen notulen gemaakt. Onacceptabel, vindt gemeenteraadslid Martijn Stoutjesdijk (SP). Burgemeester Pieter van Maaren belooft beterschap.

Sachem bewerkt gevaarlijke chemicaliën vlak bij woonwijk De Waluwe. Regelmatig vinden (kleine) incidenten plaats. Daarom willen instanties en omwonden op de hoogte worden gehouden van de veiligheidssituatie. Een onderdeel daarvan is het halfjaarlijks overleg tussen Sachem en instanties. Onder meer de gemeente Zaltbommel en de provincie Gelderland schuiven daarbij aan.

Nu blijkt dat bij het besloten overleg geen notulen worden gemaakt. Dat erkende burgemeester Pieter van Maaren tijdens de gemeenteraadsvergadering donderdagavond. Van Maaren kon niet aangeven waarom hij zelf niet voor notulen had gezorgd. „Dit had anders gemoeten. Ik ga me inspannen om daar in het vervolg voor te zorgen.

Het onderwerp werd op de kaart gezet door raadslid Martijn Stoutjesdijk (SP). Hij vindt dat de gemeente zo open mogelijk moet zijn over het potentiële gevaar van het bedrijf. Op schriftelijke vragen kreeg hij maar een kort antwoord. „Schokkend. Juist bij vragen over openheid had ik beter verwacht.

De burgemeester erkende dat het antwoord te ‘staccato’ was. Na de toezeggingen van Van Maaren was Stoutjesdijk (SP) milder gestemd. Ook was hij blij met het nieuws dat de veiligheidsregio en bedrijfsbrandweer van Sachem weer een grote oefening gaan houden. Wanneer is niet bekend.

Joep Dorna

artikel Joep Dorna ivm rampenoefening Sachem

 

=======================================================================================================

19 april 2021

SACHEM ZEGT DAT ZIJ  GESTOPT ZIJN MET HET ONTTREKKEN VAN  KOSTBAAR GRONDWATER MAAR INTUSSEN HEEFT HET WATERSCHAP  ALWEER GOEDKEURING GEGEVEN  OP DE AANVRAAG VAN SACHEM OM WEER 5 JAAR DOOR TE MOGEN GAAN MET HET ONTTREKKEN VAN GRONDWATER……

Na vele jaren van bezwaar aantekenen en processen voeren tegen het laagwaardig gebruik van het grondwater door Sachem, is het ons dan toch eindelijk gelukt. Sachem zegt dat zij in februari 2021 geheel is gestopt met de grondwateronttrekking.

Wij zijn daar natuurlijk zeer content over, maar  we zijn bang dat we met zijn allen voor de gek worden gehouden. Want de overheid gaat gewoon door met het faciliteren van  aanvragen van Sachem voor grondwatergebruik.

Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek
Waterschap Rivierenland Waterschapsblad 2021, 4215 Beschikkingen | aanvraag

Kennisgeving besluit maatwerkvoorschriften

Sachem Europe B.V. heeft aan Waterschap Rivierenland gemeld dat zij ter plaatse van Van Voordenpark 15 te Zaltbommel grondwater onttrekken en lozen op oppervlaktewater. Op het onttrekken en lozen van grondwater is de Keur van Waterschap Rivierenland 2014 van toepassing.

Welk besluit is genomen?

Waterschap Rivierenland geeft kennis van het feit dat het volgende besluit is genomen.

Maatwerkbesluit voor het onttrekken en lozen van grondwater ter plaatse van Van Voordenpark 15 te Zaltbommel. Het besluit heeft kenmerk 2021005481/2021042625.

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn.

U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje Digitaal loket>Productencatalogus.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer M. Peeters, telefoon 0344 6494 94.

===========================================================================================================

Onttrekking grote hoeveelheden grondwater bij SACHEM beëindigd

23 MAART 2021

De grond en het grondwater op de locatie van SACHEM zijn begin jaren 70 als gevolg van het productieproces en een brand verontreinigd geraakt met benzeen. Het bedrijfsterrein wordt al een aantal jaren gesaneerd door onder andere grondwater te onttrekken. SACHEM heeft een vergunning van de Provincie Gelderland voor een grondwateronttrekking voor sanering ter plaatse van het bedrijfsterrein. Volgens deze vergunning zou de onttrekking worden afgebouwd en gestopt in 2023. Afgelopen jaren is de hoeveelheid opgepompt grondwater al stevig verminderd. SACHEM heeft deze grondwater onttrekking echter medio februari gestopt omdat deze volgens haar eigen analyse niet meer noodzakelijk was voor de verdere grond- en grondwater sanering. De Provincie is dezelfde mening toegedaan en wilde dat de onttrekking vóór 1 april werd gestopt. SACHEM heeft dat nu tijdig gedaan.
De installaties worden overigens nu gekoeld met koeltorens en mechanische koeling. De koelinstallaties, waar een flinke investering voor nodig was, zijn in februari in gebruik genomen.

===========================================================================================================

 

 

8 december 2020

Reactie van ongeruste bewoners, comité bezorgde burgers en stichting veiliger zaltbommel op de beantwoording  door de provincie van twintig vragen die vanuit het omgevingsoverleg Sachem gesteld werden.

Het document ‘vragen en antwoorden revisievergunning Sachem’ is opgesteld door de ODRN (omgevingsdienst regio Nijmegen) in het kader van omgevingsoverleg Sachem. Onder de naam ‘Faq Sachem 2020’ is dit document te vinden op de website van de omgevingsdienst https://www.odregionijmegen.nl/praktijkcase/sachem-bv/

Het omgevingsoverleg Sachem startte in de zomer 2016 n.a.v. het voornemen van de chemische fabriek Sachem om een nieuwe revisievergunning aan te vragen. Dat was aanleiding voor de provincie om de omgeving te betrekken bij de besluitvorming, hetgeen zou gebeuren – zo werd gecommuniceerd – in het perspectief van de nieuwe omgevingswet.
Met dit document ‘vragen en antwoorden revisievergunning Sachem’ ( 6 mei 2020 ) komt de omgevingsdienst met een reactie waar al lang naar werd uitgezien. Het begeleidend schrijven van de voorzitter van het omgevingsoverleg vermeldt: “ Tijdens het behandelen van de revisie aanvraag van Sachem zijn door diverse deelnemers verschillende vragen gesteld.

Het beantwoorden van deze vragen heeft lang op zich laten wachten. Dit komt doordat de diverse specialisten deze vragen zorgvuldig hebben willen beantwoorden…”

Om het gehele artikel en de conclusies te lezen, klikt u op onderstaande links.

 

repliek-sachem-faq-2020

conclusie repliek-sachem faq

 

 

============================================================================================================

Laatste ontwikkelingen:

 

Nederland, Zaltbommel, chemiebedrijf Sachem staat dicht tegen het spoor en op worpafstand van Zaltbommel. © copyright Marc Bolsius

Ongeluk zit ook bij chemiebedrijf Sachem in klein hoekje: verkeerde beweging leidde tot lekkage

ZALTBOMMEL –

De lekkage van de gevaarlijke stof methylchloride, op zondagavond 13 september bij chemiebedrijf Sachem Europe bv in Zaltbommel, is veroorzaakt doordat een medewerker per ongeluk tegen een ontluchtingskraantje stootte. Dat bij Sachem één verkeerde beweging kennelijk al kan leiden tot z’n ongeluk, baart zowel inwoners als lokale politiek zorgen.

Brigit Groeneveld 27-10-20, 16:50 Laatste update: 16:53 Bron: BD

De oorzaak van de lekkage valt op te maken uit de reactie van het Zaltbommelse college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van vijf fracties uit de gemeenteraad. SP, PvdA/GroenLinks, CDA, D66 en Groep Melse lazen over het lek in het Brabants Dagblad en wilden er het fijne van weten. Sachem staat op de nationale lijst van meest risicovolle bedrijven.

Rond de 100 kilo

Uit de antwoorden van het college blijkt dat de bewuste Sachem-medewerker, die er dus met z’n neus bovenop stond toen het mis ging, meteen alarm sloeg. De bedrijfsbrandweer kwam eraan te pas en na vier minuten was het lek gedicht. Toen was er al wel rond de 100 kilo ontsnapt. Gelukkig raakte er niemand gewond. Methylchloride is een grondstof die Sachem gebruikt en die wordt aangeleverd in cilinders. Bij normale temperaturen is het een brandbaar gas, dat schadelijk is voor de gezondheid.

Omdat de bedrijfsbrandweer de situatie snel onder controle had, werd de Zaltbommelse brandweer niet opgeroepen. Sachem heeft het incident de volgende ochtend aan de provincie Gelderland gemeld en die heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ingelicht. Pas twintig uur na de lekkage werd de Zaltbommelse burgemeester Pieter van Maaren bijgepraat en die is daar behoorlijk boos over. ,,Het kan toch niet zo zijn dat ik zoiets pas zo laat hoor? Ik heb aangegeven dat ik voortaan eerder op de hoogte wil worden gebracht.”

Onderzoek

Sachem plaatste een etmaal na het incident een kort bericht over de lekkage op sociale media. Daarin werd ook een onderzoek door een extern bureau aangekondigd. Op dinsdag 15 september heeft een inspectieteam van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bezoek gebracht aan het bedrijf. Ter plaatse zijn feiten over het incident verzameld en zijn afspraken gemaakt over het in te stellen onderzoek.

SP-fractievoorzitter Martijn Stoutjesdijk, die namens de vragenstellers uit de gemeenteraad het woord voert, zegt best geschrokken te zijn van de antwoorden die er nu liggen. ,,Iemand stoot ergens tegenaan en dan gebeurt zoiets? Wat was dat voor een kraantje? Nee, dit geeft mij niet echt een veilig gevoel. Zeker omdat dit niet het eerste incident bij Sachem is, en er ook bij inspecties regelmatig overtredingen worden geconstateerd.”

Ook de Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel reageren geschokt. ,,Wij hameren er steeds weer op dat menselijk handelen bij Sachem een factor van belang is”, legt een woordvoerster namens beide groepen uit. ,,Hieruit blijkt dat wij ons hier terecht druk over maken.”

Dop

Sachem-directeur Frank Groenen zegt dat hij zich heel goed voor kan stellen dat mensen geschrokken zijn. ,,Dat zijn wij ook. Er had op die plek een blinddop moeten zitten. Uiteraard is die na het incident onmiddellijk geplaatst. Verder hebben we systematisch de hele fabriek doorlopen om te kijken of een dergelijke situatie zich ook elders voor zou kunnen doen. Dat is niet het geval. Verder hebben we procedures aangescherpt. Mensen kunnen fouten maken, en daarvoor moeten voldoende beveiligen zijn ingebouwd.”

Dat burgemeester Pieter van Maaren graag eerder geïnformeerd had willen worden, is ook iets dat Groenen zich aantrekt. ,,Er zijn protocollen en die hebben we gevolgd. Maar dat neemt niet weg dat we daar best op vooruit kunnen lopen. Het is kies om in zo’n situatie de burgemeester eerder te bellen. Want natuurlijk snap ik dat hij zo snel mogelijk op de hoogte wil zijn.”

Hele rapport

Hoewel SP, PvdA/GroenLinks, D66, CDA en Groep Melse door de antwoorden op hun schriftelijke vragen al heel wat wijzer zijn geworden, zijn ze nog niet tevreden. ,,We hebben inmiddels alweer vervolgvragen ingediend”, legt Stoutjesdijk uit. ,,We willen echt precies weten hoe het zit en willen het hele onderzoeksrapport lezen. Dus niet alleen de publieksversie die ons nu is toegezegd.”

 

 

=======================================================================================================

 

Politiek wil naadje van de kous weten van incident bij Sachem BV

1 oktober 2020 (door de redactie)

ZALTBOMMEL – Diverse media meldden eerder dat op 14 september een gevaarlijke (giftige en brandbare) stof, methylchloride, ontsnapte bij Sachem tijdens het wisslen van een container. SP, samen met CDA, PvdA/Groenlinks, D66 en Groep Melse, stelden inmiddels over het incident een reeks vragen aan het college van Zaltbommel. De partijen zijn hierbij op zoek naar het naadje van de kous.

Sachem is een chemische fabriek in Zaltbommel die producten maakt voor de elektronica, papier en farmaceutische industrie. Het bedrijf behoort tot een groep van 400 zeer risicovolle bedrijven (BRZO). Hoewel er volgens de media rond het recente incident geen gevaar was voor omwonenden, vindt de SP het belangrijk precies te weten wat er gebeurd is, of de protocollen goed werkten én wat er geleerd is van het incident.

Lasten onder dwangsom
Martijn Stoutjesdijk, SP gemeenteraadslid Zaltbommel, in een reactie: ‘Helaas weten we dat Sachem niet altijd het beste jongetje van de klas is als het gaat om veiligheid. Regelmatig worden er door de inspectie overtredingen vastgesteld en ook zijn er al eens lasten onder dwangsom opgelegd. Daarom is het belangrijk dat we met z’n allen Sachem heel scherp in de gaten houden en er zoveel mogelijk transparantie is over dit soort incidenten.’

Radio
Woensdagavond (31-9) lichtte Stoutjesdijk de standpunten op de radio toe in de actualiteitenrubriek Oké Magazine. Hij wees tijdens die uitzending ook op de nabijheid van scholen, woonwijken, het station en de rijksweg. ‘Eigenlijk hoort dit bedrijf niet op die plek. Stel dat in de gegeven situatie een dergelijk bedijr zich daar zou willen vestigen, dan zou de vergunning zeker worden afgewezen.’

Voor het opstellen van de vragen werd samengewerkt met de Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel. Beide groepen maken zich al jaren zorgen over de veiligheidssituatie met betrekking tot Sachem.

=========================================================================================================

Bezorgde burgers trekken aan de bel bij Veiligheidsregio over rampbestrijding 29 september 2020 (door de redactie)

ZALTBOMMEL – De Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel maken zich al langer zorgen over de ramppreventie en de
veiligheid bij en om chemiebedrijf Sachem b.v. en de adequate bestrijding ervan. In het verlengde daarvan stuurden beide platforms donderdag (24-9) een
dringend telegram aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-zuid met het verzoek het ter tafel liggende rampbestrijdingsplan te herzien.
Beide platforms dringen er bij de Veiligheidsregio op aan meer aandacht te besteden aan ramppreventie en de veiligheid om en bij Sachem en om bijstelling
van het rampbestrijdingsplan.
Donderdag 24 september stond het nieuwe rampbestrijdingsplan voor de regio op de agenda. De twee platforms vroegen de veiligheidsregio eerder
al eens aandacht aan te geven aan het betreffende plan, dat in hun ogen een gevaarlijke tekortkoming bevat. ‘Alle veiligheidsregio’s in Nederland die rampbestrijdingsplannen opstellen, nemen het scenario van een gaswolkexplosie op in hun plan en maken een duidelijk onderscheid tussen  een gaswolkontbranding en gaswolkexplosie: Waarom u niet? Herstelt u alstublieft deze omissie en neem het scenario van een bleve mee bij de voorbereidingen van een mogelijke ramp bij Sachem.’ Een bleve, spreek uit “blevvie”, is een boiling liquid expanding vapour explosion”. In goed Nederlands: een
kokende vloeistof-gasexpansie-explosie. Geschrokken Opmerkelijk gegeven is dat in de risicoanalyse (QRA) van Sachem deze optie wél nadrukkelijk genoemd wordt. Ook in het rampbestrijdingsplan van 2009 stond de bleve opgenomen. De schrijvers vervolgen: ‘Repressieve maatregelen kunnen een koude bleve of een gaswolkexplosie nooit honderd procent uitsluiten. We zijn geschrokken van de recente lekkage bij het aansluiten van een cilinder met
Methylchloride, een giftige en brandbare stof. Dit zou, indien de lekkage niet snel gestopt had kunnen worden, en de vrijgekomen gaswolk tot ontbranding was gekomen, en de brand zich had uitgebreid, door aanstraling een bleve bij Sachem hebben kunnen veroorzaken.’ Hercontrole De Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité bezorgde burgers Zaltbommel melden in hun telegram dat ze inmiddels ook kennis hebben genomen van de formele aanschrijving (dd.18 juli 2019 ) door de Brandweer van een “last onder dwangsom voor Sachem” vanwege ‘ernstige tekortkomingen, die bij de
hercontrole niet hersteld bleken’.

 

Foto (Archieffoto ter illustratie)

Zie
ook: 15 sep 2020
Lekkage bij Sachem, probleem snel verholpen
18 aug 2020
Sachem krijgt gedoogvergunning vóór sluiting bezwaartermijn
23 jul 2020
Inwoners dienen klacht in tegen productie-uitbreiding chemiebedrijf Sachem
https://www.bommelerwaard.net/nieuws/bezorgde-burgers-trekken-aan-de-bel-bij-veiligheidsregio-over-rampenplan-2020-09-29

 

==================================================================================================

 

 

 

 

Gevaarlijke stof ontsnapt bij Sachem artikel in Brabants Dagblad van 14 september 2020

 

 

 

Gevaarlijke stof ontsnapt bij Sachem, lek kon snel worden gedicht
ZALTBOMMEL – Bij Sachem Europe bv in Zaltbommel is maandagavond een gevaarlijke stof ontsnapt. Volgens het chemiebedrijf is er geen gevaar voor de omgeving geweest.
Brigit Groeneveld 14-09-20, 22:43 Laatste update: 09:01 Bron: BD
En ook op het bedrijfsterrein is volgens directeur Frank Groenen iedereen in orde. Het bericht over de lekkage is door het bedrijf zelf naar buiten gebracht.
Het gaat om de stof methylchloride. Die kwam vrij tijdens het wisselen van een cilinder. Volgens Groenen hebben de medewerkers van Sachem juist gehandeld door, gehuld in de juiste beschermende kleding, het lek snel te dichten.
Het incident bij Sachem wordt onderzocht. Ook is de overheid ingelicht.
Het bedrijf maakt stoffen die onder andere gebruikt worden voor de productie van papier, medicijnen en elektronica

==============================================================================================

Feiten- en vragenoverzicht 30 april 2017

 

=======================================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loop loop