Geen categorie

Caroussel van 5 september ingesproken tekst door dhr Peeters (van SVZ) inzake plannen voor Leisure Dome.

19 september 2019

Tijdens de Carrousel-Vergadering van de Gemeeente Zaltbommel op 5 september 2019 heeft de heer Peeters van de stichting veiliger Zaltbommel, als meespreker, mede namens het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel  de zorgen verwoord die wij hebben ten aanzien van de  veiligheid bij de plannen voor de komst van een Leisure Dome. De uitgesproken tekst vindt u hieronder.

Meespreken SVZ en comité BBZ:  acceptatie restrisico Leisure Dome door Raad Zaltbommel

 Geachte raad,

U wordt gevraagd de verantwoording en het restrisico van het groepsrisico voor Spoorveste te accepteren. Namens stichting Veiliger Zaltbommel en het comité Bezorgde Burgers Zaltbommel wil ik u enige zaken ter overweging meegeven.

  1. De methodiek van de QRA (de kwantitatieve Risico Analyse) is zeer beperkt.

De QRA methodiek is gebaseerd op faalkansen van technische componenten en installaties. Die faalkansen zijn historisch bepaald en zullen aardig kloppen. Echter, niet inbegrepen zijn de risico’s die samenhangen met menselijk falen, misbruik, braak en vandalisme. Niet mee genomen zijn de cumulatie van risico’s met andere objecten of domino effecten. Al ruim tien jaar is daarom veel kritiek op deze methode; slechts circa 25% van het risico wordt nu bepaald.
– Is al rekening is gehouden met de 10 meter die de A2 opschuift als we naar 2×4 rijstroken gaan.
– Dit tracé zal straks 75% van de huidige Betuweroute aan gevaarlijke stoffen verwerken.

  1. Het scenario van de toxische wolk wordt onderschat en is niet volledig uitgewerkt.

Er zijn in feite drie bronnen die een toxische wolk kunnen produceren; de A2, dit spoortraject en Sachem. De effectafstanden van toxische wolken hier kunnen wel 5000 meter bedragen. Meestal zijn toxische wolken zwaarder dan lucht en afhankelijk van de wind kan Spoorveste in 5 minuten zijn bedekt. De brandweer heeft dan nog niets kunnen doen. In de berekeningen kan daar geen rekening mee worden gehouden; die optie (cumulatie) is niet in de QRA opgenomen. Het zal duidelijk zijn dat bij deze aantallen aan mensen en kinderen, 2000 in Leisure Dome, 2000 ivm station en 2000 in een spitsuur in de omgeving de omvang van zo’n ramp niet te overzien is. Maar het is wel mogelijk. Dat kan niet afgedaan worden met de term dat het risico op dit toxisch scenario heel klein is. Zo’n scenario vraagt om poederblusauto’s en die hebben een half uur nodig om hier operationeel te zijn. Heel Spoorveste zit dan vol toxische wolken, is naar binnen vluchten nog wel mogelijk? En is evacuatie mogelijk? Er wordt niets over gezegd.

  1. De ontsluiting van Spoorveste zowel Noord en Zuid.

Het zal duidelijk zijn dat de ontsluiting bepalend is voor het restrisico. Maar er zijn nu al knelpunten bij het viaduct en afslag Wilhelminalaan. Ook de stationsrotonde met smalle viaducten onder spoor zijn een bottleneck. Bij een calamiteit zal de hele omtrek in een staal van 1000 meter bezien moeten worden. Stremmingen op het spoor, van de hoofdwegen en de schoolkinderen spelen alle een grote rol. Het lijkt ons een zeer forse opgave om hier een afdoende oplossing, toekomstvast, te realiseren.

  1. De keuze Leisure Dome is een (zeer) kwetsbaar object.

Gezien de complexiteit van object in de complexe omgeving lijkt de keuze zeer kwetsbaar object logisch. Je gaat toch met kinderen (in het paleis) geen risico’s lopen?

Onze conclusie: De raad moet dus samenvattend een restrisico accepteren terwijl deze raad niet weet wat de omvang van dit restrisico is. Wij vinden een nadere analyse van de toxische wolk nodig en garanties voor een gedegen toekomstvaste ontsluiting een voorwaarde om voor dit plan het onbekende restrisico te kunnen accepteren.

Namens sVZ en kBBZ:  Wiel Peeters, Zaltbommel 5 september 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *