Natuur en milieu

bijeenkomst “Hoe gaan overheidsorganisaties om met veiligheidsrisico’s “

4 juni 2019

BRIEF VOOR VOORLICHTING VEILIGHEID DINSDAG 11 JUNI 19.30

Aan bezorgde burgers en ondertekenaars van de petitie over de veiligheid rond de chemische fabriek en omgeving

De gemeente geeft op dinsdag 11 juni van 19:30-21:00 informatie over hoe de hulpdiensten samen met de gemeente optreden bij een ramp of crisis. Waaronder een “incident” bij Sachem. Heel belangrijk om hier kritische vragen te stellen en informatie te krijgen  Belangrijk is het dat de situatie niet van een kant wordt belicht maar dat er ook aandacht is voor de gevaren en risico ‘s

Want dat “incident” kan een gifwolk zijn die dodelijk is of ernstige gezondheidseffecten kan geven in een straal van 950 tot ruim 2000 meter. Een scenario dat in het rampenbestrijdingsplan van 2009 nog wel stond, maar niet meer in het laatste – meer algemene – rampenbestrijdingsplan. Hoe kan dit scenario en het groepsrisico (risico voor de omgeving van Sachem) verdwenen zijn? Terwijl nog steeds dezelfde zeer gevaarlijke (zeer zorgwekkende) grondstoffen worden gebruikt als in 2009. En Sachem wil de productie met 25 % gaan vergroten: nog meer aanvoer van o.a. de in grote hoeveelheden gebruikte stof Epichloorhydrine (ECH) afgekort): een kankerverwekkende stof.

Een kleine kans op een calamiteit betekent nog altijd dat het kan gebeuren, menselijke fouten vergroten deze kans. En meer aan- en afvoer van producten vergroten de  mogelijkheid op menselijke fouten.

Sachem en de gemeente ontkennen deze kans; er zou geen sprake meer zijn van groepsrisico – de kans op onveilige situaties voor de nabije omgeving. Door de mogelijke risico’s zo te bagatelliseren nemen de verantwoordelijken onze veiligheid niet serieus. En die verantwoordelijken zijn de directeur van Sachem, de burgemeester en de commissaris van de Koning en gedeputeerden in Gelderland.

We willen een serieus en onafhankelijk onderzoek naar alle mogelijke risico’s van Sachem, mede gelet op de ligging. Rampen op het spoor of de A2 ernaast kunnen ook gevolgen hebben voor de veiligheid van Sachem. De gemeente zal die avond ook de risico’s van het spoor, de A2 en de Waal toelichten, maar wil in het risico-onderzoek niet meenemen dat een brand of explosie kan overslaan van een van deze locaties naar de chemische fabriek of omgekeerd. En dat Sachem geen eigen brandweer heeft, geeft ons als burgers ook een slecht gevoel. Een ramp met hun chemicaliën betekent dat de vrijwillige brandweer gasmaskers en eigen zuurstofflessen moet dragen.

Kortom: genoeg redenen om te informatie in te winnen en onze bezorgdheid te tonen.

Geef je dus voor 6 juni op bij:  mjavanosch@zaltbommel.nl  en kom naar deze informatieavond !

Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel en Stichting Veiliger Zaltbommel

 


 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *