Voor een veiliger en gezonder Bommelerwaard

Persbericht. Reactie op informatie-avond gemeente Zaltbommel over veiligheid

Voorlichting Rampenbestrijding Gemeente 11 juni 2019 neemt lang niet alle zorgen weg

Na de bijeenkomst ‘Wat te doen bij een ramp?’ op het gemeentehuis Zaltbommel dinsdag 11 juni konden de 15 aanwezige burgers niet gerust naar huis. De gevaren van chemicaliën van de fabriek Sachem, gecombineerd met vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor en weg, worden onvoldoende onderkend. Volgens de wet hoeft bij het generieke rampenbestrijdingsplan geen rekening gehouden te worden met kettingreacties tussen spoor, chemische fabriek en weg – situaties die juist zeer aannemelijk zijn. “Als de ramp bij de fabriek uit de hand loopt, staan we machteloos”, aldus het hoofd van de brandweer van de Veiligheidsregio. En de snelweg wordt afgesloten om hulpdiensten ruim baan te geven.

De brandweerexpert van de Veiligheidsregio legde uit wat men ging doen bij bijvoorbeeld een brand in een tankput met epichloorhydrine bij Sachem. Deze vloeistof én de damp zijn kankerverwekkend, toxisch én brandbaar en explosief. Bij brand ontstaat een pluim omhoog, aldus de brandweerexpert. Maar de burgers merken op, dat volgens officiële informatie een deel zich ook als giftige dampen laag over de grond kan verspreiden. Met oostenwind kunnen deze gifstoffen binnen vijf minuten de eerste rij woningen binnendringen. Gevaarlijke effecten, te weten aantasting van longen, huid en ogen en ook zenuwuitval, zijn tot meer dan 1000 meter mogelijk. De Veiligheidsregio stelt dat mensen via de media direct worden geïnformeerd om ramen en deuren te sluiten en binnen te blijven. Maar dat biedt slechts korte tijd bescherming tegen de gifstoffen.

In de praktijk zal iedereen te laat geïnformeerd worden, vrezen de aanwezige bezorgde burgers. De gemeente ontfermt zich over de niet-zelfredzame groepen, vertelden de voorlichters. De overige burgers worden geacht zelfredzaam te zijn. Maar de bij de bijeenkomst aanwezige burgers wisten na afloop nog steeds niet wat ze zelf zouden kúnnen doen bij een ramp. Dat kon ons ook niet worden verteld, “want iedere situatie is anders dus moesten we de instructies afwachten”, zo verzekerde de gemeentevoorlichting ons. Anderzijds werd wel herhaalde malen gezegd, dat we zélf verantwoordelijk waren om adequaat te handelen bij een ramp. Dat is lastig als je niet weet wat je moet doen…

En hoe moet dat met een eventuele evacuatie? Wat zijn de uitvalswegen dan? Raakt dan niet weer alles verstopt, zoals bij de evaluatie met het hoogwater in 1995?

De Gemeente Zaltbommel maakt een nieuwe instructiekaart voor in de meterkast voor alle burgers. De bezorgde burgers drongen erop aan daarnaast gedegen informatie en voorlichting aan burgers te verstrekken en ook te oefenen met de meest risicovolle groepen, te weten de dichtst bij Sachem gelegen woonwijken. Ook bedrijven weten van niets. Als mensen niet weten hoe te handelen ontstaat bij een calamiteit paniek en chaos. Daarom zijn tijdige communicatie, oefeningen met de groepen die het meeste risico lopen en openheid heel belangrijk.

De delegatie vanuit overheidsinstanties en het bedrijf Sachem was groter dan het aantal burgers dat op deze bijeenkomst was afgekomen.Zo waren onder andere de burgemeester, voorlichting van gemeente Zaltbommel, afgevaardigden van Sachem, de politie en brandweer en de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VGRZ) aanwezig. Ligt deze lage opkomst aan een gebrek aan interesse bij de bevolking of aan de beperkte en late aankondiging door de overheden?

Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel

1

11

11

Terug naar overzicht