Archief

sachem ongeluk

Brigit Groeneveld 27-10-20, 16:50 Laatste update: 16:53 Bron: BD

Ongeluk zit ook bij chemiebedrijf Sachem in klein hoekje: verkeerde beweging leidde tot lekkage

ZALTBOMMEL – De lekkage van de gevaarlijke stof methylchloride, op zondagavond 13 september bij chemiebedrijf Sachem Europe bv in Zaltbommel, is veroorzaakt doordat een medewerker per ongeluk tegen een ontluchtingskraantje stootte. Dat bij Sachem één verkeerde beweging kennelijk al kan leiden tot z’n ongeluk, baart zowel inwoners als lokale politiek zorgen.

De oorzaak van de lekkage valt op te maken uit de reactie van het Zaltbommelse college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van vijf fracties uit de gemeenteraad. SP, PvdA/GroenLinks, CDA, D66 en Groep Melse lazen over het lek in het Brabants Dagblad en wilden er het fijne van weten. Sachem staat op de nationale lijst van meest risicovolle bedrijven.

 

===================================================================================================

Brab Dagblad 7 juli 2020

ZORGEN OVER NIEUWE VERGUNNING CHEMIEBEDRIJF SACHEM

ZALTBOMMEL – Bij de Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel leven grote zorgen over de nieuwe omgevingsvergunning van chemiebedrijf Sachem. 

Brigit Groeneveld 07-07-20, 08:01 Bron: BD

‘Kom in actie en maak samen met ons bezwaar’. Die oproep doen Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel aan de inwoners van de stad. Volgens hen zijn er vele redenen om grote zorgen te hebben over de nieuwe omgevingsvergunning van het bedrijf, die nu bij de provincie Gelderland ter inzage ligt.

De stichting en het comité zijn druk bezig met het formuleren van een bezwaarschrift, dat voor 25 juli bij de provincie binnen moet zijn. Een hele kluif voor deze groep vrijwilligers, want de aanvraag bestaat uit 1.500 pagina’s die vol staan met de meest ingewikkelde berekeningen.

Dat Sachem nu al, vooruitlopend op het van kracht worden van de nieuwe vergunning, onder hogere druk mag gaan produceren schiet bij stichting en comité helemaal in het verkeerde keelgat. ,,Wij vinden dit echt niet kunnen! Waar blijft de zorg voor veiligheid voor ons als burgers als Sachem zonder vergunning alvast mag beginnen aan iets wat ze nog nooit gedaan hebben?”

Het liefst willen zij dat er een volledig onafhankelijk onderzoek naar de risico’s van Sachem komt, maar dat verzoek is eerder al door de provincie Gelderland afgewezen. ,,Dat bestuurders wegkijken, vinden wij onbegrijpelijk. Want het gaat wel om de veiligheid van ons allemaal.”

als u het hele artikel wil lezen klik dan op bovenstaande link

=========================================================================================================

houden bedrijven zich wel aan de regels

15 NOVEMBER 2019

Houden risicobedrijven zich wel aan de regels? De provincie heeft er te weinig zicht op

ZALTBOMMEL – In Gelderland zijn 210 bedrijven die een risico kunnen zijn voor hun omgeving. Of zij zich allemaal aan de regels houden is nog maar de vraag. De provincie houdt dat namelijk niet goed genoeg in de gaten. 

Brigit Groeneveld en Sjors Moolenaar 15-11-19, 06:12 Bron: BD

Gelderland heeft te weinig zicht op de naleving van vergunningen die worden verstrekt aan risicovolle bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland. Toezicht en controle stonden de afgelopen jaren ‘minder op de voorgrond’, constateert de Rekenkamer… . .

De provincie is verantwoordelijk voor vergunningen en toezicht bij zogenoemde complexe en risicovolle bedrijven, waarvan er in Gelderland 210 zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om afvalverwerkers of boerenbedrijven met een mestvergister. Maar ook om de 40 Gelderse bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Zij werken met gevaarlijke stoffen. In deze laatste categorie vallen onder andere Sachem Europe bv en Mainfreight, beide gevestigd in Zaltbommel.

voor het lezen van het hele artikel klikt u op bovenstaande link.

========================================================================================================

brabants dagblad 17 juli 2018 Sachem niet te spreken over actie comite en stichting

 

Artikel in de Volkskrant van 9 februari 2017 Chemiebedrijven schenden vaak de veiligheidsregels

zie artikel:

ARTIKEL IN DE VOLKSKRANT

============================================================================

 

OP DEZE PAGINA VINDT U OOK HET BELEID VAN DE STICHTING en  DE JAARREKENING 2019

Het beleidsplan van de stichting:

BELEIDSPLAN-STICHTING 2020-2023

Jaarrekening van de stichting:

PDF JaarrekeningStichtingVeiligerZaltbommel2019