verslagen en rapporten van de stichting

Nadat de chemische fabriek Sachem te Zaltbommel in 2020 een revisievergunning heeft aangevraagd en deze door de Provincie is goedgekeurd heeft de Stichting hierop bezwaren naar voren gebracht. Ook heeft de stichting  een rapport van een deskundig bureau (Toxicowatch) gevraagd om te kijken naar een aantal zaken waarover wij als stichting en bezorgde burgers van Zaltbommel  zeer bezorgd zijn.

Hieronder is het gehele rapport, genaamd “van Sevezo tot Zaltbommel” gepubliceerd 9 maart 2021  te lezen. Klik op de link en het rapport opent zich.

RAPPORT MET BEVINDINGEN VAN TOXICOWATCH

Van Seveso tot Zaltbommel- rapportage bevindingen Sachem – 8 maart 2021

=======================================================================================================

’DOCUMENT VRAGEN EN ANTWOORDEN REVISIEVERGUNNING SACHEM’ IN 2020

Vragen die de  stichting , verontruste bewoners en andere deelnemers hebben opgesteld naar aanleiding van het omgevingsoverleg Sachem dat startte in de zomer van 2016. De aanleiding hiervoor was  het voornemen van de chemische fabriek Sachem om een nieuwe revisievergunning aan te vragen. De provincie wilde daarop de omgeving betrekken bij de besluitvorming in het perspectief van de nieuwe omgevingswet. Onder de naam ‘Faq Sachem 2020’ is dit document te vinden op de website van de omgevingsdienst https://www.odregionijmegen.nl/praktijkcase/sachem-bv/

Hieronder kunt u het hele document lezen door op de link te klikken.

Reactie op FAQ Sachem 2020 – de beantwoording door de provincie van twintig vragen die vanuit het omgevingsoverleg Sachem gesteld werden